TP Vinh sẽ bố trí công chức Văn phòng - Thống kê làm nhiệm vụ văn phòng đảng ủy phường, xã

(Baonghean) - Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đồng ý chủ trương bố trí công chức Văn phòng - Thống kê (VP-TK) của UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ văn phòng đảng ủy, HĐND phường, xã. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vinh về vấn đề này.

P.V: Vấn đề bố trí biên chế cho chức danh văn phòng đảng ủy được phản ánh nhiều trên các diễn đàn vì đây là cán bộ không chuyên trách, phụ cấp thấp trong khi khối lượng công việc không hề nhỏ. Vừa qua, TP. Vinh có chủ trương bố trí công chức VP-TK của UBND các phường, xã thực hiện nhiệm vụ văn phòng đảng ủy, HĐND phường, xã. Đây phải chăng là bước đi đột phá của thành phố trong việc giải quyết vấn đề này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh: Quyết định số 14/2014 của UBND tỉnh về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ rõ mỗi phường, xã được hợp đồng một cán bộ văn phòng đảng ủy.

Hiện nay, 24 phường, xã của thành phố đã hợp đồng đủ số lượng cán bộ văn phòng đảng ủy, chỉ có 1 đơn vị cán bộ kiêm nhiệm Văn phòng Đảng ủy ở phường Bến Thủy (PCT HĐND phường). Quyết định số 14/2014 của UBND tỉnh chỉ quy định chức danh, mức phụ cấp, không quy định nhiệm vụ cụ thể của các chức danh. 

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động ở cơ sở, có thể thấy cán bộ làm văn phòng đảng ủy thường được giao tham mưu thực hiện công việc liên quan đến công tác đảng như: hành chính, văn thư, lưu trữ; xử lý tiếp nhận văn bản đi, đến; thống kê, báo cáo những vấn đề liên quan đến hoạt động của đảng bộ; tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ kết nạp đảng, chuyển sinh hoạt đảng, chuyển đảng chính thức, hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu đảng, làm thẻ đảng viên, khen thưởng… Công việc nhiều, nhưng đây chỉ là đối tượng hợp đồng thời vụ (12 tháng), chế độ phụ cấp quá thấp (1,1 hệ số lương cơ bản). 

Ở các phường, xã của TP. Vinh, 16/24 cán bộ ở vị trí này được bố trí kiêm nhiệm thêm công việc khác để tăng thêm thu nhập, nhưng cũng không đáng kể nên họ chưa thực sự yên tâm công tác. Qua rà soát, chúng tôi thấy rằng có 17/25 phường, xã thường xuyên thay đổi nhân sự phụ trách văn phòng đảng ủy, do đó gây khó khăn trong việc bố trí nhân sự, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác đảng ở cơ sở.

Trong lúc đó, theo các quy định liên quan hiện hành, trên địa bàn thành phố được bố trí tối đa 2 công chức VP-TK. Hiện nay, 24/25 phường, xã đã bố trí đủ số lượng 2 công chức VP-TK , riêng phường Quán Bàu bố trí 1 công chức.

Nhìn chung, khối lượng công việc thực tế của công chức ở vị trí này cũng khá lớn. Tuy nhiên, nếu sắp xếp công việc khoa học, hợp lý thì việc bố trí một công chức VP-TK thực hiện hoặc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của văn phòng đảng ủy phường, xã là có tính khả thi. 

Trên cơ sở phân tích cụ thể, Thành ủy Vinh đã có công văn xin ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án bố trí công chức VP-TK cấp xã thực hiện nhiệm vụ văn phòng đảng ủy xã gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và nhận được văn bản phản hồi đồng tình với phương án trên vào cuối tháng 5 vừa qua.

Vì tại Điểm d, Khoản 3, Điều 64 của Quyết định 24/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định: Ngoài công việc theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức VP-TK, UBND cấp xã bố trí một công chức VP-TK kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ của công tác văn phòng đảng ủy. Chủ tịch UBND cấp xã thống nhất với bí thư đảng ủy cấp xã những nhiệm vụ cụ thể cho công chức VP-TK kiêm nhiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh cũng đã họp nghe, cho ý kiến và đồng ý thực hiện chủ trương này.

Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy
Giao dịch tại bộ phận một cửa của phường Hưng Bình (TP. Vinh). Ảnh: Thành Duy

P.V: Vậy thành phố thực hiện phương án bố trí đối với công chức VP-TK ở cấp phường, xã như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh: Thành phố xây dựng phương án mỗi phường, xã bố trí một công chức VP - TK thực hiện nhiệm vụ của văn phòng đảng ủy và tham mưu một số nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, thường trực HĐND phường, xã.

Có thể kể ra các công việc như: tham mưu cho đảng ủy các nhiệm vụ về công tác hành chính, tổng hợp, báo cáo, thống kê, tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng của đảng bộ; giúp thường trực đảng ủy xử lý công việc hàng ngày; quản lý thu - chi tài chính, đảng phí của đảng ủy; thực hiện công tác văn thư lưu trữ, chuẩn bị hồ sơ trình đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của thường vụ đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp, soạn thảo nghị quyết và các văn bản khác liên quan đến hoạt động của đảng ủy.

Mặt khác, công chức VP-TK này sẽ thực hiện tham mưu cho thường trực HĐND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định như: xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, thường trực HĐND phường, xã; giúp thường trực HĐND cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của HĐND phường, xã; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thường trực đảng ủy và HĐND phường, xã. 

P.V: Liệu thay đổi vị trí công tác có làm thay đổi về chức danh và chế độ chính sách của các đối tượng công chức VP-TK này không? Và lộ trình thực hiện của thành phố như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh: Công chức thực hiện nhiệm vụ văn phòng đảng ủy, HĐND vẫn giữ tên chức danh “công chức VP-TK” theo quy định tại Nghị định 92/2009 của Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan phường, xã có trách nhiệm quản lý công chức này.

Việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, thôi việc, chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về công chức cấp xã. Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện phương án bố trí công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ văn phòng đảng ủy, HĐND phường, xã; dự kiến thực hiện từ cuối quý 2, đầu quý 3/2017.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thực hiện đồng loạt mà có lộ trình cụ thể đối với từng phường, xã.

P.V: Khi các công chức VP-TK đảm nhận vị trí làm việc mới thì công việc của 24 cán bộ không chuyên trách ở các phường, xã đang làm ở văn phòng đảng ủy sẽ được xử lý theo hướng nào, để vừa thực hiện hiệu quả chủ trương, vừa đảm bảo tính nhân văn trong công tác cán bộ, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh: Thống kê từ các phường, xã cho thấy, cán bộ không chuyên trách làm việc ở văn phòng đảng ủy có 2 người thâm niên công tác trên 5 năm, 6 người trên dưới 10 năm. Nhiều người có năng lực công tác tốt được quy hoạch các chức danh chủ chốt của phường, xã.

Do đó, thành phố giao cho các phường, xã rà soát đội ngũ cán bộ văn phòng đảng ủy hiện đang công tác, lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác để bố trí công việc khác phù hợp.

Trường hợp đặc biệt hoặc theo nguyện vọng của cá nhân, việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Thành Duy

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.