TP Vinh, TX Hoàng Mai rút kinh nghiệm Đại hội điểm

(Baonghean.vn) - Ngày 2/4, TP Vinh và Thị ủy Hoàng Mai tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm.
 
 Sáng ngày 2/4, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố mở rộng để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội các cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Đến này 31/3, Đảng bộ Thành phố Vinh đã hoàn thành đại hội điểm 3 tổ chức cơ sở Đảng đó là: Đảng bộ phường Quán Bàu, xã Hưng Lộc và chi bộ trường THPT Lê Viết Thuật.
 
Theo đánh giá, tất cả tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội điểm đều tiến hành 4 nội dung theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Chương trình và thời gian đại hội diễn ra đúng quy định. Hầu hết đại biểu tham dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và thể hiện rõ trách nhiệm. 100% đại biểu đều biểu quyết các nội dung đại hội bằng thẻ đảng viên. Đoàn chủ tịch cơ bản điều hành đại hội nghiêm túc theo đúng chương trình đại hội đề ra. Quá trình thảo luận của đại biểu sôi nổi và có chất lượng.
 
Về bầu cử cấp ủy khóa mới đều đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Cơ cấu và tỷ lệ đảm bảo đúng định hướng. Cả 2 Đảng bộ phường, xã đều có cán bộ nữ được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên đúng tiêu chuẩn và cơ cấu. Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy, cả 2 Đảng bộ đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy, đảm bảo đúng định hướng. Công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội được các cơ sở quan tâm.
 
Để chỉ đạo Đại hội điểm thành công, cán bộ các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã bám sát các đơn vị, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Tuy nhiên, để rút kinh nghiệm chỉ đạo các TCCS Đảng đại hội đạt chất lượng cao, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: các đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tạo phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực ở cơ sở. Các đơn vị cũng cần xây dựng chương trình Đại hội khoa học và có ý nghĩa tạo sự vui tươi, phấn khởi trong đại hội. Báo cáo chính trị cần ngắn gọn, sát thực tế. Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của cấp ủy phải đánh giá được ưu, khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành. Về công tác nhân sự phải thật sự dân chủ, trên tinh thần đổi mới chú trọng tiêu chuẩn là chính, đảm bảo tỷ lệ đổi mới theo quy định. Bầu BCH, BTV, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Sau đại hội cần làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng thành Đại hội và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả.
 
Minh Nguyệt
 
 
* Ngày 2/4, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết T.Ư 10 (khóa XI) và đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm.
 
Bí thư Thị ủy Đoàn Hồng Vũ quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 10.
 
Thay mặt Thị ủy, Bí thư Thị ủy Đoàn Hồng Vũ đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong đó, đi sâu phân tích các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị như: Bối cảnh và tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Đại hội XI của Đảng; Nhìn lại 30 năm đổi mới; Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới; Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020; về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XII của Đảng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Cũng tại hội nghị, Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm tại 3 đơn vị Công an thị xã, Đảng bộ phường Quỳnh Xuân và Đảng bộ xã Quỳnh Lộc; tập trung làm rõ những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức đại hội, đồng thời tập trung quán triệt những vấn đề cần lưu ý sau đại hội điểm cơ sở để chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ, có chất lượng.
 
Lê Tuấn Anh
Thị ủy Hoàng Mai