TP.Hồ Chí Minh: Nhiều người tự ứng cử "khai man" nơi làm việc

Đây là khẳng định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại TP.HCM.

Hội nghị diễn ra chiều 16.4. Theo báo cáo do ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM trình bày, từ ngày 20.3 đến 8.4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi làm việc đối với người tự ứng cử, để lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Các đại biểu lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV tại TP.HCM.

Đối với ý kiến cử tri nơi cư trú, tổng số người được lập danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 là 90 người, trong đó 42 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị (người được giới thiệu) và 48 người tự ứng cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của UBMTTQ thành phố, có 8 người tự ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIV. Số người còn lại được tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là 82 người (42 người được giới thiệu, 40 người tự ứng cử).

Cũng theo ông Lưu, đối với việc lấy ý kiến cử tri nơi làm việc của người tự ứng cử, có 28/40 người tự ứng cử khai có nơi làm việc. Tuy nhiên chỉ có 17/28 cơ quan, đơn vị của người tự ứng cử có nơi làm việc tổ chức hội nghị cử tri. Còn 11/28 người tự ứng cử, qua xác minh nơi làm việc của 11 người này đã từ chối không tổ chức lấy ý kiến vì thực tế 11 người tự ứng cử nêu trên... không làm việc tại đơn vị đã khai.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM thống kê có 52/82 người có kết quả tín nhiệm với số phiếu trên 50% và 30/82 người còn lại có phiếu tín nhiệm dưới 50%. Còn kết quả tín nhiệm của cử tri nơi làm việc đạt tỷ lệ trên 50% là 17/17 người.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của 82 người ứng cử, lại có thêm 8 người được giới thiệu có đơn xin rút tên ra khỏi danh sách ứng cử dù đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú trên 50%.

Đến ngày 16.4, có 16 người ứng cử ĐBQH rút tên khỏi danh sách, số người ứng cử còn lại trong danh sách sơ bộ đã được lấy ý kiến cử tri là 74 người. Trong đó, số người ứng cử được cử tri nơi cư trú, nơi làm việc tín nhiệm đạt tỷ lệ trên 50% là 44/74 người. Số người ứng cử được cử tri nơi cư trú, nơi làm việc tín nhiệm tỷ lệ dưới 50% là 30/74 người. Vì vậy Ủy ban Bầu cử TP.HCM thỏa thuận thống nhất lập danh sách gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Theo Dân Việt