TP.Vinh triển khai giết mổ gia súc tập trung tại xã Nghi Phú

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 3/2, Thành phố Vinh đã có buổi làm việc với xã Nghi Phú và các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ để chuẩn bị giết mổ gia súc tập trung tại Công ty TNHH và dịch vụ Trường Lan. 
Tp Vinh họp triển khai công tác giết mổ gia súc tập trung tại Nghi Phú.
Hiện nay, trên địa bàn xã nghi Phú có 45 hộ giết mổ gia súc. Các hộ giết mổ gia súc chủ yếu hoạt động tại gia đình, không đảm bảo điều kiện về diện tích mặt bằng, vệ sinh môi trường nơi giết mổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 
Lò mổ giết mổ tập trung của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Lan
 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Lan có công suất giết mổ 250 con/ngày đêm. Tại buổi làm việc, các hộ giết mổ gia súc đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đưa ra một số phương án trong việc triển khai giết mổ gia súc tại lò mổ tập trung.
 
Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Vinh yêu cầu các hộ gia đình, bắt đầu từ ngày 5/2/2015 đưa gia súc về giết mổ tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Lan. Với công suất giết mổ 250 con/ngày đêm, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị công ty cần đảm bảo điều kiện về vị trí, trang thiết bị phục vụ giết mổ, xử lý môi trường…Đồng thời, trạm thú y thành phố cử cán bộ kiểm soát đầu vào gia súc, gia cầm trước khi thực hiện giết mổ. Các hộ giết mổ gia súc ở xã Nghi Phú đã ký cam kết thực hiện giết mổ gia súc tập trung. 
 
 Lam Hà