Trả lại tiền thừa cho khách hàng 3.667 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Với uy tín của một ngân hàng thương mại nhà nước, phục vụ chủ đạo cho thị trường nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng nông nghiệp Nghệ An được đông đảo khách hàng tín nhiệm. Ngân hàng luôn đảm bảo an toàn kho quỹ, phòng chống tiền giả, đáp ứng nhu cầu nộp và nhận tiền mặt cả nội và ngoại tệ.

 

Năm 2011, tổng thu tiền mặt của ngân hàng 81.819 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt 81.813 tỷ đồng, tốc độ tăng 32%. Đội ngũ cán bộ ngân quỹ liêm khiết, trung thực, đã trả tiền thừa cho khách hàng 2.232 món, với số tiền 3.667 triệu đồng.

 

 

Cán bộ Ngân hàng nông nghiệp luôn nêu cao tinh thần trung thực trong công tác kiểm ngân, trả lại tiền thừa cho khách hàng.


Món trả tiền thừa lớn nhất là chị Phạm Thị Bình- Ngân hàng nông nghiệp TP.Vinh trả cho chị Nguyễn Thị Hiền- Bưu điện, số tiền 100 triệu đồng. Chị Phạm Thị Hương- Ngân hàng nông nghiệp TP.Vinh trả cho chị Cao Hồng Chiến- phường Hồng Sơn số tiền 100 triệu đồng. Người trả số món nhiều nhất là chị Phạm Thị Hường- Ngân hàng nông nghiệp TP.Vinh trả lại 226 món với số tiền 405 triệu đồng. Chị Hoàng Thị Tâm- Ngân hàng nông nghiệp Yên Thành trả lại 103 món, số tiền 116 triệu đồng…


Quỳnh Lan