Trăn trở và trách nhiệm

(Baonghean) - Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XVI là kỳ họp chính thức cuối cùng theo quy định của nhiệm kỳ 2011 - 2016 với kỳ vọng sẽ “hâm nóng” nhiều vấn đề và đạt chất lượng cao khi từ đầu năm đến nay, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng: trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và hiệu quả,...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Phòng Công chứng số 1.
 
Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2015 theo luật định), 18 nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt kịp thời đưa một số chính sách nhằm khắc phục các khó khăn đang đặt ra, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà... HĐND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, bao gồm phương án phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015; thống nhất điều chuyển nguồn vốn của công trình sử dụng nguồn cải cách tiền lương 50% tăng thu ngân sách; phương án phân bổ vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước; điều chỉnh nguồn vốn giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu tư trọng điểm...

Cũng xuất phát từ quan điểm thiết thực, hiệu quả, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã tiến hành chất vấn những vấn đề “nóng” được đông đảo dư luận quan tâm. Đó là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đạt hiệu quả còn thấp; chất vấn về tình trạng hợp đồng lao động tùy tiện; việc bố trí việc làm cho số học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện miền núi đi học theo chế độ cử tuyển còn nhiều bất cập; việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng còn chậm. Hình thức chất vấn tiếp tục được  đổi mới, người chất vấn và người trả lời chất vấn đã thể hiện được trách nhiệm của mình trước yêu cầu của cử tri.

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc sử dụng và quản lý đất lâm trường tại huyện Anh Sơn.

Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh cũng tập trung nhiều vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Kết quả 22 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề được Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiến hành trong năm 2015 đều là những vấn đề thiết thực, cụ thể. Thông qua giám sát này, các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh được “khơi” lại lần nữa. Những vấn đề thực tiễn được phân tích, mổ xẻ, từ đó khắc phục những tồn tại đặt ra. 

Đối với các Ban HĐND tỉnh, mỗi ban đều trăn trở lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm. Đơn cử như Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu - chi ngân sách, giai đoạn 2011 - 2015, đã chỉ ra một số tồn tại để các cấp, các ngành lưu tâm có giải pháp khắc phục;
 
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện công tác dạy nghề và giải quyết việc làm; kết quả giám sát đã tạo ra những chuyển biến tích cực thấy rõ đối với các lĩnh vực được giám sát. 
 
Năm 2015, HĐND tỉnh đã tiếp 49 lượt công dân và tiếp nhận 101 lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 
Với sự trăn trở và không ngừng đổi mới, tại kỳ họp thứ 15 này, HĐND tỉnh tiến hành đổi mới cách thức chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, ngoài 3 nội dung được lựa chọn đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn mang tính “xương sống” tại kỳ họp (gồm an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường trong các KCN, CCN, nhà máy, bệnh viện; thực hiện các dự án di dân chống sạt lở dở dang, ảnh hưởng đến đời sống người dân), thì HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành chất vấn mang tính tổng quát toàn bộ các nội dung đã được chất vấn tại 10 kỳ họp của cả nhiệm kỳ nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa ổn thỏa. 
 
Theo ông Trần Văn Mão - Ủy viên Ban Thường trực HĐND tỉnh, hình thức chất vấn trên thể hiện rõ việc HĐND tỉnh sẽ truy đến cùng nguyên nhân tại sao chưa giải quyết được, từ đó nâng cao hơn nữa hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.  Kết quả và sự đổi mới ở kỳ họp 15 - kỳ họp được coi là cuối cùng của nhiệm kỳ sẽ là nền tảng cho nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả cao hơn. .
 
Mai Hoa