Tránh lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42

(Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 6/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cuộc họp với một số ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất kế hoạch giám sát và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các ngành, cơ quan, đơn vị đã tham gia ý kiến, thống nhất nội dung, đối tượng, phạm vi, hình thức, phương pháp giám sát. Theo đó, việc giám sát được tổ chức ở 3 cấp, gồm 8 nội dung.

Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tiến hành giám sát việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động.

Với MTTQ và đoàn thể cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm giám sát 7 nội dung còn lại. Bao gồm việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; việc hỗ trợ người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Hình thức giám sát gồm: giám sát qua báo cáo đối với việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; các đối tượng còn lại tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi có kết quả giám sát từ MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh sẽ tổ chức cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả giám sát ở cấp huyện, cấp xã; bao gồm việc lập danh sách, niêm yết công khai, việc chi trả và phản ánh của người dân, đặc biệt là những người lao động mất việc hoặc nghỉ việc.

Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH Hồ Thị Loan cho rằng, khó nhất là việc lập, rà soát thực hiện chính sách cho nhóm đối tượng lao động mất việc làm hoặc ngừng việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, việc giám sát và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết định 42 của Chính phủ là nhằm đảm bảo chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bởi vậy, quá trình giám sát yêu cầu MTTQ và đoàn thể các cấp cần nắm chắc chính sách, đồng thời quá trình giám sát phải trách nhiệm, đảm bảo khách quan, công tâm, đúng quy định pháp luật và không làm ảnh đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được giám sát.