Trao giải đặc biệt 15 lượng vàng SJC cho khách hàng trúng thưởng

(Baonghean.vn) Để đẩy mnh công tác huy động vn, Ngân hàng Công thương Vit Nam đã trin khai chương trình khuyến mãi "May mn nhân đôi- Nim vui gp bi" trên toàn quc.

Chương trình được trin khai t ngày 19/7 đến 15/10 năm 2011. Sau 3 tháng trin khai ti Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thu, chương trình đã thu hút hàng ngàn khách hàng tham gia, vi tng s tin huy động trên 360 t đồng. Chiu ngày 18/10/2011, Ngân hàng Công thương Bến Thu đã trao gii đặc bit tr giá 15 lượng vàng SJC cho bà Nguyn Th Hoa, phường Bến Thu, TP.Vinh và 21 khách hàng trúng gii khuyến khích.


Quỳnh Lan