Trên 50% Trạm BTS hoạt động không giấy phép

Những năm gần đây, các doanh nghiệp viễn thông đãgia tăng việc lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) để mở rộng quy mô; đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, đáng lưu ý là không ít trạm BTS được lắp đặt và đi vào hoạt động khi chưa được cấp giấy phép (chiếm phần lớn là các trạm loại 2 ở khu vực ngoài đô thị).

Quyết định 119 của UBND tỉnh ngày 24/12/2009 đã qui định rõ thẩm quyền cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1 thuộc Sở xây dựng, loại 2 thuộc UBND các huyện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp viễn thông không tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng, phê duyệt vị trí lắp đặt trạm BTS mà làm tắt bằng cách hợp đồng với phường, xã hoặc thương lượng với các gia đình để thuê đất, dựng cột.

Do có nguồn lợi, các phường, xã không báo cáo
nên UBND các huyện, thị cũng gần như không nắm được số lượng các trạm BTS lắp đặt không phép trên địa bàn. Theo kết quả của đoàn thanh kiểm tra vào cuối năm 2010 thì có khoảng 903 vị trí lắp đặt trạm BTS không xin cấp phép cũng như phê duyệt vị trí. Hiện nay, trong 2325 trạm BTS được lắp đặt trên địa bàn, số được cấp phép chỉ chiếm dưới 50%. Cá biệt có đơn vị có tới 1600 trạm BTS nhưng số lượng được cấp phép chỉ có 2 và số trạm xin phê duyệt vị trí dưới 300 trạm...

Theo thông tư liên tịch 12 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin- Truyền thông, trước khi xây dựng trạm BTS phải khảo sát, kiểm tra bộ phận chịu lực của công trình, điều kiện tự nhiên, khí hậu để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và các thiết bị phụ trợ. Vì vậy, hiện không chỉ người dân lo lắng về độ an toàn, tính ổn định của những trạm BTS không giấy phép mà cả UBND các huyện, thành, thị cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý.


K.L