Trên thao trường diễn tập cuối năm

(Baonghean.vn) - Từ ngày 13 đến ngày 19/10/2014, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập Chỉ huy- Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có ứng dụng công nghệ thông tin và 1 phần ngoài thực địa, có bắn đạn thật các loại hỏa lực có trong biên chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật.
 
Thực hiện Đề mục diễn tập năm 2014 “Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chuyển trạng thái SSCĐ, làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ và tiến công xâm lược của các thế lực thù địch, giữ vững khu vực phòng thủ của tỉnh”, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban đạo diễn, khung tập các cấp; xây dựng hệ thống văn kiện đầy đủ, đúng quy định; tổ chức bồi dưỡng và thực hành các vai tập khá nhuần nhuyễn, đặc biệt là ứng dụng tốt công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong đánh thực binh và bắn đạn thật các loại hỏa lực có trong biên chế… 
 
Báo Nghệ An xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh của cuộc diễn tập:
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành diễn tập
Nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ
Kiểm tra đạn dược
Trung đội xe thiết giáp BTR-152 xuất phát chiếm lĩnh trận địa tiến công
Hành quân chiến đấu qua nhiều địa bàn và địa hình
Các phân đội hỏa lực chiếm lĩnh trận địa
Bộ binh vượt cửa mở
Các phân đội hỏa lực chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng nhả đạn
Chiến sĩ sử dụng súng B41 tiêu diệt mục tiêu kiên cố của địch
Trung đội SMPK 12,7mm thực hành vượt sông
Sẵn sàng chiến đấu
Trung đội SMPK 12,7mm nổ súng tiêu diệt địch
Thực hành mắc tăng võng trú quân trong rừng
Thực hành đánh bộc phá, mở cửa đánh chiếm đầu cầu
Thông qua kế hoạch chiến đấu cho các ngành tại sở chỉ huy
Đại đội BB1 vận động chiến đấu tập kích trong đêm
Tổ chức rút kinh nghiệm trận đánh ngay trên thực địa
 
                                                          Phong Quang
(Bộ CHQS tỉnh)