#tri ân gia đình chính sách

2 kết quả

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An gặp mặt cán bộ, đảng viên và người lao động là con liệt sỹ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An gặp mặt cán bộ, đảng viên và người lao động là con liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Gặp mặt, tri ân 102 cán bộ, người lao động là con liệt sỹ, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An mong muốn các cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.