Trích nhật ký trên đường mang tên Bác

Thuở các chị các anh
Hun hút đại ngàn
Đầu trần
Chân đất
Cơn đói cơn bom
Không tắt được trận cười
 
Trên chuyến xe máy lạnh 
Trưa nay
Người cầm lái đăm đăm
Sau ông bao nhiêu là gà gật...
 
Có bóng người mở rừng nào
Trong mơ mộng bạn tôi?
 
Kon Tum, trưa 4/5/2004
Nguyễn Văn Hùng