Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật đất đai 2013

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thực hiện Luật đất đai 2013. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành và các huyện, thành thị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Luật đất đai 2013, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai, UBND tinh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 về việc ban hành kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật đất đai 2013.

Ông Thái Văn Nông, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh chủ trì hội nghị
Cán bộ Phòng Quản lý đất đai phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thực hiện Luật đất đai 2013

Tại hội nghị, Phòng Quản lý đất đai  (Sở TN&MT) đã phổ biến, trình bày những điểm cơ bản, điểm mới đối với 6 quyết định của UBND tỉnh. Cụ thể, Quyết định 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 về việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 54/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định 80/2014/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê và đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tập huấn các quyết định khác như: Quyết định 78/2014/QĐ-UBND về quy định giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Quyết định 79/2014/QĐ-UBND quy định cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Quyết định 81/2014/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Phạm Bằng