Triển khai chế độ báo cáo thống kê và tổng điều tra doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng nay 17/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biển chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Nguyễn Bích Lâm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;  Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.

Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc báo cáo thống kê đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 và triển khai thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 (khối doanh nghiệp).
 
Các đại biểu gồm cán bộ làm công tác thống kê tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh đã được phổ biến chế độ báo cáo thống kê, các biểu liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư, thương mại, vận tải, khách sạn nhà hàng, bưu chính - viễn thông, du lịch, xuất nhập khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các dịch vụ khác; giới thiệu các mẫu phiếu phục vụ công tác tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.


Đình Sâm