Triển khai công tác hỗ trợ BHYT cho đối tượng cận nghèo

(Baonghean) - Vừa qua, tại thành phố Vinh, Ban Quản lý dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác hỗ trợ BHYT cho đối tượng cận nghèo. 
 
Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH, trưởng phòng LĐTB&XH và cán bộ chuyên trách BHXH của 19 huyện, thành, thị trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Ban quản lý dự án đã hướng dẫn xử lý mức thu và mức hỗ trợ của Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ đối với BHYT người cận nghèo sau giảm trừ theo quy định của luật BHYT và Thông tư 09/TTLB-BYT-BTC; kinh nghiệm trong việc thực hiện rà soát điểm tại BHXH, Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Đô Lương để xử lý số liệu, tính toán kinh phí chênh lệch trước và sau giảm trừ, từ đó rút kinh nghiệm để áp dụng chung trong tỉnh; triển khai BHYT cho người cận nghèo năm 2012 như hộ cận nghèo, bảo hiểm học sinh.
 
Hiện nay, BHXH tỉnh đã cấp thẻ cho 104.414 đối tượng cận nghèo với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng, trong đó có 85.755 đối tượng thuộc diện 100% thành viên trong hộ tham gia (dự án hỗ trợ 40%) với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.
 
Để thực hiện tốt công tác này, trong thời gian tới Ban Quản lý dự án yêu cầu các xã, phường, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động hộ gia đình cận nghèo tiếp tục tham gia mua BHYT. Đây là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người cận nghèo tham gia mua thẻ BHYT, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2014.


Thuý Hiền