Triển khai đề án phát triển y tế biển đảo

(Baonghean.vn) - Sáng 9/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện đề án phát triển biển đảo Nghệ An, BCĐ tỉnh đã làm việc với các thành viên để nghe và cho ý kiến về: Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam; Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ biển đảo Việt Nam của tỉnh Nghệ An đến năm 2020.
 
Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam của tỉnh đến năm 2020 nhằm mục đích: bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Lãnh đạo Sở Y tế tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo biển đảo của tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch hành động triển khai đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” được tập trung vào việc củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực, phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, tăng cường năng lực cấp cứu, vận chuyển, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển, đảo. Về Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam của tỉnh đến năm 2020, đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp gồm các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan, Ban chỉ đạo cấp huyện, thành thị (do lãnh đạo UBND huyện, thành thị làm trưởng Ban). Kinh phí thực hiện sẽ được thực hiện từ 2 nguồn Trung ương hỗ trợ và trích từ nguồn ngân sách địa phương. Đề án sẽ triển khai tại 6 huyện, thành thị là TP Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.
 
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo biển đảo Việt Nam của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 cần rà soát và hoàn chỉnh lại qui trình văn bản chặt chẽ, đầy đủ hơn, đồng thời bổ sung thêm thành viên Ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc…Theo đó, các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp về y tế biển, đảo; Huy động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên địa bàn trong các tình huống khẩn cấp. Ban chỉ đạo còn thực hiện chức năng quản lý, giám sát đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” đạt hiệu quả cao nhất ./.


Hoàng Vĩnh