Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2014

(Baonghean) - Sáng 6/1, LĐTB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2014.
 
Tham dự có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các địa phương. Chủ trì điểm cầu Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Điểm cầu Nghệ An tham dự Hội nghị trực tuyến
 
Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm 2013, ngành LĐTB&XH Nghệ An đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về giảm nghèo, chăm sóc người có công, bảo vệ – chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội cũng như các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động – tiền lương, cải thiện quan hệ lao động, công tác dạy nghề, các chính sách bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động…
 
Riêng Nghệ An, năm 2013, toàn tỉnh giải quyết việc làm được 36.000 lao động (tăng 400 người so với năm 2012), trong đó xuất khẩu lao động được hơn 11.600 người, tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống còn dưới 3.05%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề tăng từ 40% năm 2012 lên 44%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 12,5% (giảm 3,11% so với năm 2012).
 
Công tác đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng: đã vận động được 18,5 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đạt 130% chi tiêu; làm mới 164 nhà, sửa chữa 325 nhà với tổng số tiền 11 tỷ 380 triệu đồng. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc là 84%.
 
Năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 37.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%; đào tạo nghề cho 81.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 46%; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 10%; tỷ lệ xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công đạt 96%...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ LĐTB&XH và các địa phương trong thời gian tới cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng những mô hình và cách làm phù hợp trong hoạt động của ngành LĐTB&XH cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
 
Trong đó, tập trung đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nghề, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp; cần chú trọng đến xuất khẩu lao động, xem đây là một mũi đột phá trong chính sách lao động, việc làm; tăng cường rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội…
 
Minh Quân