Triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn)- Sáng 18/9, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 cho cán bộ chủ chốt các cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa V; nghị quyết của BCH Đảng bộ khối về Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa V; chương trình công tác toàn khóa của BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, Ban thường vụ Đảng ủy khóa V; quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015 – 2020; quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối; phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo cơ sở. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2015.

Sau hội nghị này, 135 tổ chức, cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ có trách nhiệm triển khai, quán triệt các nội dung để cán bộ, đảng viên nắm chắc, hiểu rõ, phát động các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thanh Lê