Triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Baonghean.vn) - Sáng 7/8 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”. Đại diện các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và người phát ngôn của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ từ Quảng Trị trở ra phía Bắc tham gia hội nghị.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: "Trong thời kỳ bùng nổ thông tin toàn cầu, Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có ý nghĩa rất lớn, là điều kiện cho các cơ quan hành chính Nhà nước chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, cũng như quy chế phát ngôn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.”Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu tại hội nghị

Quán triệt về thực hiện Quyết định 25 do Cục trưởng Cục báo chí Hoàng Hữu Lượng trình bày nêu rõ những điểm mới của quy chế phát ngôn. Quy chế mới có 3 chương, 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013 và thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007.
 
So với quy chế cũ, quy chế lần này có những quy định mới nhằm làm rõ nội dung, phương thức cung cấp thông tin, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức chỉ đạo việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của cơ quan báo chí và nhà báo.Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng triển khai Quy chế phát ngôn

Người phát ngôn nêu tại Điều 2 quy chế mới quy định mỗi cơ quan hành chính nhà nước có ba người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên và Người được ủy quyền phát ngôn (bổ sung người được ủy quyền). Thời hạn cung cấp thông tin, quy chế mới quy định rút ngắn thời hạn bắt buộc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của các cơ quan nhà nước từ 3 tháng xuống 1 tháng; thời hạn tối đa phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin từ 6 tháng xuống 3 tháng. Riêng đối với các trường hợp đột xuất, bất thường, quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình thì thời gian cung cấp thông tin cho báo chí rút ngắn từ 2 ngày xuống 1 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.Toàn cảnh hội nghị

Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, tại khoản 2, điều 5 quy định: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, là điểm khác biệt so với  quy chế cũ. Quy chế mới quy định xử lý vi phạm trong công tác phát ngôn tại điều 8 nêu:“Cơ quan, tổ chức có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về thực hiện QĐ 25 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị còn được tìm hiểu về kỹ năng cơ bản của người phát ngôn, công tác phát ngôn về thông tin đối ngoại cũng như tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia.


Phan Nguyễn