Triển khai thực hiện Chỉ thị các cấp về Đại hội Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 24/10, các đơn vị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng.
 
Sáng 24/10, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Chỉ thị của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong năm 2015, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2015- 2020) được Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội trước, rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đã triển khai và hướng dẫn công tác chuẩn bị mọi mặt, trọng tâm là chuẩn bị Đề cương Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;  Nguyên tắc, thủ tục và báo cáo kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII.
 
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, triển khai cho 3 Đảng bộ tiến hành Đại hội trước để để rút kinh nghiệm chung trong toàn Đảng bộ: Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh tiến hành Đại hội trước, làm điểm cho khối trực thuộc; Đảng bộ Phòng Tham mưu tiến hành Đại hội trước, làm điểm cho khối các phòng; Đảng bộ Quân sự Thành phố Vinh tiến hành Đại hội trước. làm điểm cho khối huyện, thị, thành.
 
Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt các nội dung chỉ thị
 
Đại hội Đảng các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Hội nghị yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lĩnh hội đầy đủ nội dung, nhất là những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng; Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM, tham mưu, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ QP- QSĐP, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An trong tình hình mới hiện nay. 
 
Đại tá Lương Hồng Phong trao Bang khen của Đảng bộ Quân khu cho các Bí thư chi bộ và đảng viên xuất sắc
 
Tại hội nghị, Đại tá Lương Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen của Đảng bộ Quân khu 4 cho 10 đồng chí Bí thư chi bộ và đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2011- 2014.
 
                            Phong Quang - Hoàng Long
(Bộ CHQS tỉnh)
 
* Trước đó, chiều 23/10, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 464-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị số 368-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, Chỉ thị 477 của thường vụ Đảng ủy Sư đoàn về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đảng ủy Trung đoàn 335 tổ chức quán triệt, triển trai các chỉ thị về đại hội Đảng các cấp
 
Đồng chí Trung tá Nguyễn Đăng Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Đại hội Đảng các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trung đoàn; khẳng định sự phát triển lớn mạnh của Trung đoàn qua 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành công của đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Trung đoàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các đại biểu cần phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lĩnh hội đầy đủ nội dung, nắm vững tư tưởng chỉ đạo chung, yêu cầu, nội dung mới theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt đầy đủ chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị, kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Sư đoàn về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ Trung đoàn 335 được Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và Quân khu 4 chọn đại hội điểm để cho các đơn vị rút kinh nghiệm.
 
Tin, ảnh:
Lê Tường Hiếu