Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Baonghean) - Để chuẩn bị cho việc ban hành chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để thống nhất một số nội dung trong công tác chỉ đạo.

Dự thảo Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Kế hoạch triển khai, xây dựng và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy vậy, do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương nên hiện nay chưa thành lập được Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp tỉnh, gây khó khăn, lúng túng cho các ban, ngành liên quan và các địa phương trong việc thực hiện chương trình.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cần hoàn thiện hệ thống văn bản để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và ra chỉ thị về vấn đề này vào tháng 6 tới. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBMTQ tỉnh và LĐLĐ tỉnh cần xem xét các hoạt động phối hợp, chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh; chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ cho Hội nghị tập huấn toàn tỉnh. Các công việc trên phải được hoàn thành trong năm 2012.


Minh Quân