Triển khai tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911

Bộ GD-ĐT mới đây đã đề nghị các trường xét chọn ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013 theo Đề án 911. Trước ngày 15-2, danh sách ứng viên phải được gửi tới Bộ, theo thứ tự ưu tiên được nêu rõ tiêu chí. 
Đối với giảng viên trước đây đã trúng tuyển theo Đề án 322 nhưng chưa đi học, có nguyện vọng đăng ký chuyển sang Đề án 911 và đáp ứng đầy đủ các quy định, Bộ đề nghị trường phối hợp giải quyết, tạo điều kiện cho ứng viên hoàn tất các thủ tục bổ sung hồ sơ tuyển sinh theo Đề án 911. Trước đó, ngày 30-11-2012, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông báo số 1240/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và đưa tin chính thức trên các trang web:www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

(Theo HNM) -LH