Trộm chó dưới 2 triệu đồng cũng bị xử lý hình sự

Tại Hội nghị khu vực phía bắc góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tổ chức vào hôm qua 22.9

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết đa số ý kiến (56/75 báo cáo của các bộ ngành T.Ư, cơ quan, tổ chức, địa phương) nhất trí việc bổ sung trường hợp trộm cắp tài sản tuy có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng đó lại là “phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, hoặc có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại và gia đình họ” thì vẫn xử lý hình sự.

Tuy nhiên, các ý kiến đồng ý cũng đề nghị ban soạn thảo giải thích rõ hơn thế nào là “phương tiện kiếm sống chính hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần” để việc áp dụng pháp luật được chính xác thuận lợi./.

Theo thanhnienonline.vn