Trường Chính trị Nghệ An: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(Baonghean) - Những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính.

Dấu ấn nổi bật, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành chủ động, sáng tạo của Ban Giám hiệu và việc thể hiện có hiệu quả vai trò của các chi bộ, các khoa bám sát yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ trên địa bàn tỉnh. Đảng uỷ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo chi bộ các khoa, phòng chức năng tham mưu để nhà trường xây dựng kế hoạch ĐT, BD kịp thời, sát đúng, đáp ứng nhu cầu mở lớp với số lượng lớn và loại hình ngày càng đa dạng. Hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch mở lớp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, số lượng lớp duy trì ổn định hàng năm từ 60 - 76 lớp. Cơ cấu các loại hình ĐT, BD được điều chỉnh linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu ĐT, BD cán bộ của cơ sở. Chú trọng lãnh đạo tăng cường quản lý hoạt động dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh mở lớp, thực hiện có hiệu quả phương châm đa dạng hóa loại hình ĐT, BD, coi trọng kỹ năng nghiệp vụ, liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công việc phù hợp với các loại hình đối tượng cán bộ.

Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: sỹ minh
Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Sỹ Minh

Đảng uỷ đã phân công cấp ủy viên theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các chi bộ khoa, phòng trong công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp, cách làm mới để nâng cao chất lượng ĐT-BD. Tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên đào tạo hệ tại chức chính trị - hành chính và học viên các huyện miền núi, là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ theo Đề án 02 của Tỉnh ủy. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/NQ của Đảng ủy trường (khóa VI) “Về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nghệ An”; ban hành Nghị quyết số 35/NQ-ĐU về “Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy tại Trường Chính trị Nghệ An”… Trong đó, quan tâm gắn đào tạo lý luận với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy theo hướng thiết thực, chú trọng bám sát yêu cầu thực tiễn để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học viên với phương châm “học đi đôi với làm”; phát huy năng lực tư duy vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống đặt ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng có tiến bộ rõ rệt. Nhiều cán bộ của trường đã thực hiện các đề tài, dự án, chuyển giao KHKT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì số lượng đề tài thực hiện hàng năm ổn định, nội dung nghiên cứu ngày càng thiết thực hơn, nhằm phục vụ cho công tác ĐT, BD hoặc gắn với các chương trình, đề án của tỉnh.

Từ năm 2010 - 2014 đã hoàn thành 25 đề tài, đề án khoa học; nhiều đề tài được ứng dụng, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Một số đề tài, đề án đã góp phần tham mưu, đề xuất được các giải pháp hiệu quả cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng,  xây dựng hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 3 hội thảo khoa học cấp trường, 1 hội thảo cấp tỉnh đem lại hiệu quả rất thiết thực như: Hội thảo “Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”; Hội thảo “Tăng cường công tác dân vận ở tỉnh Nghệ An trong tình hình mới”; Hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Vai trò hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Nghệ An trong việc tổ chức, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”.

Thi giáo viên dạy giỏi tại Trường Chính trị tỉnh.
Thi giáo viên dạy giỏi tại Trường Chính trị tỉnh.

Ngoài ra, trường còn tổ chức được nhiều cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề, tổ chức các chuyến nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong nước và nước ngoài bổ ích, giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm bắt, đúc rút nhiều kinh nghiệm quý để phục vụ công tác.

Trong những năm qua, từ chi bộ đến đảng bộ đã có chuyển biến tốt về mặt nhận thức và tư tưởng, triển khai thực hiện những nội dung cụ thể về CCHC trong nhà trường... Đảng ủy xác định việc tổ chức học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường. Đảng ủy đã chăm lo giáo dục nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Chủ động trong lãnh đạo gắn đào tạo chuyên môn với nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ quản lý khoa, phòng. Hàng năm, gắn với công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng, xem đây là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đảng bộ. 

Một trong những nhiệm vụ được đảng bộ tập trung quan tâm lãnh đạo là chăm lo làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện quy trình đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vừa khắc phục những khâu yếu trong hệ thống, đồng thời có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ trẻ, cán bộ có nhiều cống hiến, yên tâm, phấn khởi công tác. Đảng ủy cùng Ban Giám hiệu nhà trường tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố bộ máy các khoa phòng, tổ bộ môn đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường. Hiện nay nhà trường có 43 thạc sỹ, 15 cử nhân (trong đó 2 người đang theo học cao học), 32 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 19 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 43 giảng viên được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Nhà trường đã đưa 18 cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã bố trí 11 giảng viên đi thực tế 6 tháng tại các đơn vị cấp huyện, phòng nghiệp vụ của cấp sở, đến nay những người được cử đi trở về đang đảm đương tốt nhiệm vụ…  

Từ những  kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An lần thứ VIII, xác định chủ đề và phương hướng chung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ giảng viên; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng nhà trường phát triển toàn diện”. 

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ mới sẽ tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp cơ bản, chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; tổ chức thực hiện thành công nội dung đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện Trường Chính trị Nghệ An từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa nhà trường phát triển toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ.

Ths. NGUYỄN THANH HIỀN

(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)

Tin mới

Nghệ An tham gia giải thể thao điện tử giao lưu giữa các địa phương kết nghĩa với Gwangju (Hàn Quốc)

Nghệ An tham gia giải thể thao điện tử giao lưu giữa các địa phương kết nghĩa với Gwangju (Hàn Quốc)

(Baonghean.vn) -  Nhận lời mời của Chính quyền thành phố Gwangju, Hàn Quốc, từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2022, đoàn đại biểu và vận động viên tỉnh Nghệ An đã tham dự Giải đấu thể thao điện tử giao hữu giữa các địa phương nước ngoài kết nghĩa với thành phố Gwangju năm 2022.
Thanh niên Nghệ An đặt kỳ vọng lớn vào ngày hội của tuổi trẻ cả nước

Thanh niên Nghệ An đặt kỳ vọng lớn vào ngày hội của tuổi trẻ cả nước

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn Nghệ An gồm 16 đại biểu tham dự Đại hội, gửi gắm nhiều mong mỏi, niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ Việt Nam.
Nông dân Anh Sơn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Nông dân Anh Sơn chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

(Baonghean.vn) - Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Anh Sơn chuyển sang xu thế phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học trên đàn gia súc, gia cầm, vừa phòng ngừa dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định.
Cá cược bóng đá qua mạng 'bong88', 7 đối tượng bị tạm giữ

Cá cược bóng đá qua mạng 'bong88', 7 đối tượng bị tạm giữ

Các đối tượng sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với số tiền tham gia mỗi trận đấu từ 5 - 50 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã cá độ với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, trả tiền thắng, thua được giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

Tiếng Nghệ: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Vẻ đẹp, tài năng và ẩn số

(Baonghean.vn) - Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét thơ Hồ Xuân Hương: “Thật là tinh quái; những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu: “Thi trung hữu hoạ”, nghĩa là “Trong thơ có vẽ”. Như thơ Xuân Hương thì lại là “Thi trung hữu quỷ”, tức “Trong thơ có quỷ”. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh họp báo công bố kỳ họp cuối năm; Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận về phiên họp tháng 11; Vé tàu xe kín chỗ, tăng giá mạnh; Yêu cầu bảo đảm xăng, dầu cho đánh bắt thủy sản… Đây một số nội dung nổi bật được đăng tải trên baonghean.vn ngày 2/12.
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, cùng tham dự có các thành viên UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan.
Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến kết hôn

Giới nghệ sĩ Hà Nội đang háo hức chuẩn bị đi dự đám cưới của Quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ và tò mò về chú rể vì nhân vật này "vừa lạ, vừa quen".
Dân vận khéo, sáng bản làng

Dân vận khéo, sáng bản làng

(Baonghean.vn) - Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số. Những năm qua, huyện Quế Phong đã áp dụng nhiều giải pháp “dân vận khéo”, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở thôn bản.
Nước mắm Cửa Lò.

Những thức quà hấp dẫn ở miền quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bên cạnh những điểm đến và món ăn hấp dẫn, du khách đến với Nghệ An còn có dịp mua những thứ quà tặng mang đậm bản sắc của miền “Gió Lào cát trắng”, đảm bảo khi đã thưởng thức sẽ mong có dịp trở lại vùng quê bên dòng Lam giang.