Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế: Thông báo tuyển sinh cao học tại Nghệ An

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Hạn cuối nộp hồ sơ:
+ Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành gần: 29/7/2015.
+ Đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành đúng: 28/8/2015.
Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 03 - 04/10/2015
Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Chi tiết liên hệ:
+Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hợp tác đào tạo);
51 Lý Tự Trọng – Phường Hà Huy Tập – TP. Vinh
Số điện thoại: (038)3 522 156  -  0918 658 876 (ThS. Đinh Văn Tới)
+ Trường Đại học Kinh tế Huế (Phòng Đào tạo Sau đại học)
SĐT: (054)3 529 435  - (054)3 535 778    
Website: www.sdh.hce.edu.vn