Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguyễn Cảnh Phú ((Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Giám hiệu cùng với sự đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đảng ủy đã chỉ đạo khoa, phòng mở 4 ngành đào tạo đại học, 1 ngành sau đại học; Đáp ứng đầy đủ giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

Quang cảnh Trường Đại học Y khoa Vinh.
Quang cảnh Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trong 5 năm qua, trường đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 28 giáo trình, 12 tài liệu tham khảo. Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học, nghiên cứu khoa học, quản lý và dịch vụ xã hội; Xây dựng và ứng dụng phần mềm trong đào tạo theo học chế tín chỉ; đảm bảo các môn học có đủ giáo trình, đề cương chi tiết, giáo án và bài giảng điện tử. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 quy mô đào tạo của nhà trường ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng cao.

Công tác tuyển sinh hàng năm đạt chỉ tiêu được giao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ năng năng lực, kỹ năng nghề, có phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt trên 80%, đặc biệt ngành y khoa (Bác sỹ đa khoa), tỷ lệ này xấp xỉ 100%....

Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, kể cả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất; Đổi mới và nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo hướng phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả phục vụ của nhà trường, khuyến khích cán bộ giảng dạy của trường tham gia các dự án, các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học bên ngoài.

Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh tại Lễ Khai giảng Chuyên khoa I, khóa I (2018 - 2020). Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Trong 5 năm qua, nhà trường đã nghiệm thu được 115 đề tài và đang triển khai 19 đề tài cấp cơ sở; thực hiện 5 đề tài cấp tỉnh. Có 6 đề tài được trao giải thưởng tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học y - dược Việt Nam; có 3 đề tài đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Nghệ An; có 240 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, 24 bài quốc tế, 208 bài trong nước. Trường duy trì xuất bản nội san hàng quý, tổ chức 21 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học.

Bên cạnh đó, công tác kết hợp trường - viện về dạy học và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, đi vào thực chất. Trường đã ký kết với 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 26 bệnh viện tuyến huyện và tương đương, 1 bệnh viện tuyến Trung ương là cơ sở thực hành của trường về dạy học thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Công tác hợp tác quốc tế được Đảng ủy quan tâm chú trọng, là khâu đột phá nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và sinh viên của trường. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa giảng viên và sinh viên nhà trường với 3 trường trong khu vực và thế giới, đã thực hiện chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với 1 số nước: Phần Lan, Nhật Bản, Thái Lan...

Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh 3
Giờ học thực hành sinh viên Đại học Y khoa Vinh.

Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã đẩy mạnh lãnh đạo đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo hướng nâng cao khả năng làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình của sinh viên; Công nhận sinh viên tốt nghiệp trên cơ sở đảm bảo tất cả các tiêu chí như: kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành, trình độ Ngoại ngữ, Tin học; ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp...

Trong 5 năm qua, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 70 bộ đề thi trắc nghiệm. Công tác tổ chức thi, kiểm tra thực hiện đúng quy định, đảm bảo khách quan, công bằng. Đảng bộ trường đã có nghị quyết chuyên đề về đảm bảo chất lượng giáo dục, tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí mới (quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT). Đến nay đã xác lập và mã hóa danh mục minh chứng, tổ chức góp ý báo cáo tiêu chuẩn của các nhóm, ban hành Sổ tay chất lượng...

Năm 2018, Bệnh viện Trường ĐHYK Vinh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng khám bệnh đa khoa của trường với quy mô ban đầu 50 giường bệnh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Không những vậy, Bệnh viện cũng là nơi phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành giao tiếp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; đồng thời làm cơ sở phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai kỹ thuật y học mới...

Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh 4
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện chế độ, chính sách cho sinh viên là nội dung quan trọng trong chương trình, mục tiêu đào tạo của nhà trường. Đảng ủy trường đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử học đường của sinh viên; đổi mới công tác chủ nhiệm và tổ chức tốt tuần sinh hoạt công dân để sinh viên nắm rõ nội quy, quy chế học tập và nắm biết về quyền, nghĩa vụ của sinh viên.

Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, tạo nề nếp học tập và sinh hoạt lành mạnh trong sinh viên; Quản lý tốt công tác sinh viên nội trú, duy trì chế độ trực quản lý sinh viên ở ký túc xá; Cử cán bộ thường xuyên đi kiểm tra theo dõi tình hình sinh viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cấp chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục sinh viên ngoại trú.

Công tác đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên được tiến hành nghiêm túc, khách quan. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm định hướng, tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp.

Công tác cải cách hành chính đã được Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt. Trường đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả phần mềm quản trị đại học song song với phần mềm cổng thông tin giáo viên trong hoạt động của nhà trường, giúp xử lý và trao đổi thông tin, công việc được giải quyết nhanh gọn; quản lý, lưu trữ văn bản giấy tờ thuận lợi, hạn chế được số lượng văn bản in ấn, trao đổi giữa các bộ phận, vừa thể hiện được tính chuyên nghiệp trong công tác vừa tiết kiệm được vị trí việc làm. Đặc biệt, nhà trường đã ban hành quy định đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức hàng tháng gắn với công tác thi đua. Nhờ đó ý thức tổ chức kỷ luật, hiệu quả trong công tác của cán bộ, viên chức được nâng cao.

Trường Đại học Y khoa Vinh: Xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh 5
Trao thưởng cho các đề tài đạt kết quả cao tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ lần thứ 6 năm 2019. Ảnh tư liệu: Lương Mai

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy chú trọng thực hiện trên cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy nhà trường lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, từ khâu quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí công tác, quản lý và đánh giá cán bộ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ trường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn mới.

Những kết quả nêu trên là tiền đề, động lực quan trọng để nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn trường; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; Quyết tâm xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đưa Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ trên lĩnh vực giáo dục, y tế.

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

Đọc truyện đêm khuya: Muối của rừng

(Baonghean.vn) -  “Muối của rừng” đã đưa ra một vấn đề nhân sinh phổ quát, đó là mâu thuẫn giữa cái ác và cái thiện trong mỗi một con người. Con người trong thời đại nào cũng thế, luôn luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa phần bản năng sinh vật đê tiện thấp hèn và phẩm chất người cao quý.
Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

Sự trở lại của Đình Tiến và Văn Hoàng ở Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, tiền vệ Trần Đình Tiến và thủ môn Văn Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng 2 cầu thủ này sẽ được ra sân tại Cup Quốc gia 2023 ở trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam diễn ra trên sân Vinh vào ngày 1/4 tới.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Hoàng Thị Loan tại Hưng Yên; Tuyến đường gần 200 tỷ đồng đầu tư dở dang; Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng... là những thông tin chính trong ngày 30/3.
U20 Việt Nam

Ra châu lục để thấy một khoảng cách vời vợi

(Baonghean.vn) - Một giải đấu chính thức lứa U20 và một giải giao hữu quốc tế U23 châu lục như Doha Cup 2023 mới đây có thể giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục và định hình được vị trí của chúng ta ở đâu hiện nay trong những bước đi vươn tầm.