Trường ĐH Vinh: Ba nhà giáo được phong học hàm Phó Giáo sư

(Baonghean.vn) Vừa qua, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức họp xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Sau khi thẩm định, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã có 41 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư; 426 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Năm nay, Trường Đại học Vinh có 3 nhà giáo được phong học hàm phó giáo sư, gồm: TS. Trần Văn Thức (Trưởng khoa Lịch sử), TS. Lưu Tiến Hưng (Trưởng khoa Điện tử viễn thông) và TS. Trần Đình Thắng (Phó Trưởng khoa Hóa học).


T.P