Trường Quân sự Quân khu 4 khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/2, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 2) khóa 55 - năm học 2013.

 

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh Quân khu. Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 71 đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quân khu 4.

 

Trong 19 ngày, các học viên được bồi dưỡng 13 chuyên đề chính, trong đó có 10 chuyên đề về quốc phòng và 03 chuyên đề về an ninh, nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức cơ bản trong đường lối và công tác quản lý Nhà nước đối với quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự - an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, từ đó có thể tham mưu, đề xuất sát với tình hình thực tiễn của ngành và địa phương, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh.


Nguyễn Thanh Tịnh