Trường THPT Mường Quạ: Phấn đấu "đích" chuẩn quốc gia

(Baonghean) - Trường THPT Mường Quạ (Con Cuông) đứng chân địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế, chất lượng đầu vào học sinh hàng năm thấp... Từ nỗ lực lãnh đạo của chi bộ nhà trường, nhiệm kỳ qua trường đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, là nền tảng để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020. 
 
 
Trường THPT Mường Quạ.
 
Thời điểm sắp tiến hành Đại hội Chi hội nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, thầy giáo Lê Thanh An, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Trường THPT Mường Quạ thành lập từ năm 2000, nhưng đến năm 2004 nhà trường mới thành lập được chi bộ. Đứng chân trên địa bàn xã Môn Sơn, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn; chất lượng học sinh đầu vào thấp, có tới 90% là học sinh con em dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Sở Giáo dục - Đào tạo, cùng phương châm vượt khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chi bộ nhà trường đã lãnh đạo phát huy được sự nỗ lực đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nên nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhà trường thu được nhiều kết quả cao...
 
Mục tiêu lớn nhất mà chi bộ nhà trường đặt ra trong nhiệm kỳ qua là: không ngừng chống bệnh thành tích trong giáo dục và thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Để đạt được mục tiêu đó, chi bộ nhà trường chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho phụ huynh và mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục đích duy trì sỹ số học sinh trong suốt năm học. Các hoạt động khác của nhà trường được duy trì, tổ chức thực hiện đầy đủ, đặc biệt là đổi mới cải cách hành chính và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng dạy học, áp dụng những tiến bộ khoa học mới vào thực tiễn công tác. Được sự khuyến khích của chi bộ, ban giám hiệu, nhiệm kỳ qua nhà trường có 3 sáng kiến được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh và cấp ngành xếp loại A và B. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường đã cam kết nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, như giao chỉ tiêu kèm cặp, giúp đỡ học sinh đến từng giáo viên; riêng đảng viên còn được giao thêm nhiệm vụ kèm cặp học sinh cá biệt. Mỗi cá nhân tự nguyện đóng góp một phần thu nhập của mình để xây dựng Quỹ “Vì học sinh nghèo vượt khó”. Nhờ tích cực thực hiện cuộc vận động, nên chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng giảm hẳn; cơ sở vật chất được xây dựng đồng bộ, khang trang; không khí dân chủ trong nhà trường được đảm bảo; công tác lãnh đạo quản lý có nhiều đổi mới...
 
Nhờ được từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nên đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng dạy và học năm sau cao hơn năm trước. 5 năm liên tục (2009 - 2014), nhà trường được Sở Giáo dục - Đào tạo công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; từ năm 2010 - 2014 tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên được xếp loại vững mạnh và xuất sắc.  Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt hàng tháng. Các chủ trương, nghị quyết kịp thời và thiết thực của chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng công tác, ổn định tình hình, tạo được khối đoàn kết và nhất là góp phần quyết định khắc phục những trì trệ yếu kém tại đơn vị. 
 
Tiết học của học sinh Trường THPT Mường Quạ
 
 
Phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm từ những hạn chế, Chi bộ Trường THPT Mường Quạ đề ra nhiều phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới (2015 - 2020) là không ngừng đổi mới, phấn đấu đến năm 2020 nhà trường cơ bản đạt các tiêu chí trường THPT chuẩn Quốc gia. Chi bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 80 - 90%; học sinh giỏi tỉnh, lớp 11 mỗi năm có 4 - 5 em; học sinh giỏi cấp trường 20 - 25 em/năm học; số học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng 30 - 40%/số học sinh tốt nghiệp; học sinh tiên tiến đạt 30 - 32%, học sinh yếu kém 10 - 12%; số học sinh bỏ học hàng năm không quá 3%. Không có học sinh liên quan đến tệ nạn xã hội, hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; công tác quốc phòng - an ninh đảm bảo, giữ vững là đơn vị “an toàn và an ninh trật tự”. 100% cán bộ, giáo viên xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp đạt yêu cầu trở lên, trong đó loại khá, xuất sắc chiếm 80 - 85%; 25 - 30 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên.
 
Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2 - 3 người; cán bộ, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành (tỉnh) 2 - 3 người; cán bộ, giáo viên được công nhận lao động tiên tiến từ 90 - 95%; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 5 - 6 người. Tổ chức bảo quản, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc hiện có. Phấn đấu bổ sung hàng năm được 20 - 30% bàn ghế học sinh và mua sắm bổ sung thiết bị dạy học. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nâng cao nhận thức về chính trị, trách nhiệm người đảng viên; hàng năm nhà trường được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”, Công đoàn và Đoàn trường được xếp loại vững mạnh và xuất sắc; chi bộ trong sạch vững mạnh; hàng năm kết nạp mới được 1-2 đảng viên, trong đó cả nhiệm kỳ kết nạp được 3 - 4 đảng viên là học sinh...
 
Để đạt được các mục tiêu cơ bản đó, chi bộ nhà trường đề ra 4 nhóm giải pháp và quyết tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Đó là: thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong nhà trường, trong đó quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới và làm tốt công tác kiểm tra giám sát.
 
Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nêu cao quyết tâm hành động trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trường THPT Mường Quạ tự tin lãnh đạo tập thể nhà trường phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2020 trở thành điểm sáng về giáo dục ở vùng miền núi dân tộc, biên giới đặc biệt khó khăn này. 
 
Xuân Hoàng