Truyền thông Đức: “Ba Lan đe dọa Nga làm chia tách châu Âu“

Bài viết trên tờ báo tiếng Đức Neues Deutschland đã cáo buộc Ba Lan chia tách châu Âu.

Theo đó, hành vi của Warsaw trong NATO nhằm mục đích "đe dọa" Nga đã gây tổn hại cho sự thống nhất của cộng đồng châu Âu.

Bài viết cũng cho rằng Ba Lan đóng vai trò "thành viên kiểu mẫu" của NATO: trong vài năm, chính phủ đã cố gắng duy trì chi tiêu quân sự ở mức 2% GDP và tất cả các đảng trong nước đều ủng hộ việc tăng mục ngân sách này.

"Mục tiêu của việc xây dựng vũ khí theo kế hoạch là đơn giản, vì nó không chính xác: đe dọa kẻ thù - trong trường hợp này là Liên bang Nga" - Cổng thông tin InoTV trích dẫn Neues Deutschland.

Đồng thời, tác giả lưu ý rằng NATO có ý định tăng thêm chi tiêu quân sự, triển khai căn cứ quân sự của Mỹ ở Ba Lan và kết nạp các thành viên mới chỉ làm tăng mức độ căng thẳng ở châu Âu và chia lục địa thành nhiều phe.

Trước đó, Warsaw đề nghị Hoa Kỳ bố trí tại Ba Lan một sư đoàn bọc thép của Mỹ trên cơ sở thường trực, Ba Lan tự chịu chi phí. Đề xuất này được đưa ra bên ngoài khuôn khổ NATO song phương.