Từ 1/1/2013, cấm bán thuốc điều trị thay thế ra thị trường

(Baonghean) Ngày 15/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó, đáng chú ý là quy định cấm bán ra thị trường hoặc cung cấp thuốc điều trị thay thế cho cơ sở không được phép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bao gồm cơ sở điều trị thay thế và cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế. Trong đó, các cơ sở này muốn hoạt động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất; thiết bị, thuốc điều trị thay thế; nhân sự, cụ thể như cơ sở điều trị thay thế phải có nhân viên y tế được phép khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn thuốc gây nghiện; có nhân viên y tế hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm, tư vấn; số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian phải đạt tỷ lệ từ 75% trở lên trên tổng số nhân viên của cơ sở điều trị thay thế; có nơi tiếp đón, phòng hành chính; phòng cấp phát thuốc; các phòng trong cơ sở điều trị phải có diện tích từ 10m2 trở lên… và các điều kiện cụ thể khác theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện tại các cơ sở điều trị đã được cấp giấy phép hoạt động nêu trên; khi người nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị và phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.


N.T (Tổng hợp)