Từ 1/1/2015, người đồng giới có thể kết hôn

Theo Luật, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp.

Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) năm 2014, từ 1/1/2015 sẽ không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên, Luật này vẫn quy định “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính".

Nói cách khác những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp.

Tuy nhiên, Luật 2014 vẫn quy định “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính" (khoản 2 Điều 8). Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, nhưng sẽ không được bảo vệ bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Cũng theo luật này, độ tuổi kết hôn của nam nữ phải là từ đủ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam (trước đây chỉ ghi là nữ 18 tuổi, nam 20 tuổi).

Luật cũng cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tuy nhiên người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ./.

Theo VOV.VN