Từ 1/7 cán bộ, công chức hưởng lương điều chỉnh

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ 1/7 sẽ áp dụng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế cho mức lương tối thiểu. Mức lương cơ sở được quy định là 1.150.000 đồng/tháng.  

Thủ tướng Chính phủ  vừa ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định “mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chức cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị có tính đặc thù.

Theo đó, mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng được tính hưởng kể từ ngày 1/7/2013 và thay thế cho mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền; người làm theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; người làm việc trong biên chế nhà nước…

Trước đó, từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu áp dụng đối với  nhóm đối tượng này là 1.050.000 đồng/ tháng

Theo Nghị định, mức lương điều chỉnh này dựa trên cơ sở khả năng ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nghị định cũng nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội có tính chất đặc thù. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định đối với đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý.


Theo (Dân trí) -LH