Từ 1/9/2013, học sinh ở khu vực đặc biệt khó khăn được hỗ trợ gạo

(Baonghean.vn) – Đó là nội dung tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, học sinh thuộc diện được hỗ trợ gạo bao gồm:

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
                                                          Học sinh miền núi.

Học sinh là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không hưởng chế độ nội trú, có nhà xa hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Mức hỗ trợ là 15kg/gạo/1 tháng/học sinh, từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.


Ninh Tiến Anh