Từ 15/7, xe taxi phải truyền dữ liệu GSHT về Tổng cục Đường bộ VN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thông báo việc truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) lắp đặt trên xe taxi và xe vận tải hàng hóa về Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; các đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ giám sát hành trình của xe ô tô thực hiện việc truyền dữ liệu của toàn bộ thiết bị giám sát hành trình do đơn vị lắp đặt trên xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe tải theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP về địa chỉ IP 27.118.27.118 (máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam) theo định dạng và giao thức truyền dữ liệu thống nhất.

Ảnh minh họa

Thời gian truyền dữ liệu về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/07/2015.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải thực hiện thống kê các đơn vị và phương tiện đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe taxi gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật dữ liệu vào hệ thống trước ngày 20/07/2015, sau khi cập nhật xong đề nghị các Sở vào hệ thống để kiểm tra.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, Sở Giao thông vận tải thực hiện cập nhật, đối chiếu thông tin đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu do các đơn vị kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp dịch vụ truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BGTVT.

Theo Chinhphu.vn