Từ đối thoại đến hành động

(Baonghean) Ngày 15/1/2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã tổ chức đối thoại với 320 bí thư chi bộ thuộc 21 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Qua đối thoại đã đặt ra cho Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều việc cần làm ngay: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn; Đổi mới công tác đào tạo, quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”; Đầu tư đúng mức cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ cơ sở hạ tầng, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện; Giải quyết dứt điểm những tồn đọng về giải tỏa mặt bằng, cấp giấy chứng nhận QSDĐ; Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, chế độ cho giáo viên hợp đồng…

Có nhiều câu hỏi sát thực tế được đặt ra: Tại sao vai trò lãnh đạo của chi bộ còn mờ nhạt? Tại sao đảng viên không phát huy được vai trò tiên phong? Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Tại sao một số cán bộ, công chức cấp huyện ít tiếp xúc với dân, chưa thực sự gắn bó với dân? Tại sao một số cán bộ có lối sống xa dân, không chịu khó học tập nâng cao trình độ? Tại sao một số công trình xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư chất lượng chưa tốt gây thiệt hại cho nhân dân? Có hay không việc chạy chế độ thương, bệnh binh; chế độ trợ cấp xã hội? Có hay không hiện tượng tiêu cực trong bệnh viện?     

Có thể nói với 50 vấn đề và các câu hỏi được đưa ra đối thoại đã phản ánh một cách bức thiết những việc cần làm ngay của Đảng bộ huyện Anh Sơn. Cách làm của huyện Anh Sơn là qua đối thoại, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để xác định những việc cần làm ngay. Vấn đề đặt ra cho Đảng bộ huyện Anh Sơn là sau cuộc đối thoại này sẽ hành động như thế nào. Không chỉ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy hành động mà các tổ chức đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở phải hành động, cả hệ thống chính trị phải hành động. Những câu hỏi sát sườn đặt ra cho Ban Thường vụ Huyện ủy phải được trả lời bằng hành động thực tế.

Ngày 26/9/2012, trước khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong cũng đã tổ chức chất vấn, đối thoại với 194 bí thư chi bộ các xóm, bản trong toàn huyện. Hai tháng trước khi tổ chức đối thoại, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gửi văn bản xuống cơ sở đề nghị góp ý kiến theo những nội dung của Nghị quyết T.Ư4. Kết quả đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân tổng hợp thành 26 nhóm vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội,  quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Cuộc đối thoại vừa góp phần giải quyết các điểm nóng ở cơ sở, vừa chuẩn bị các điều kiện để bước vào đợt kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 bằng những hành động thực tế.

Tiếp theo Quế Phong và Anh Sơn sẽ có nhiều huyện tổ chức đối thoại để giải quyết những việc cần làm ngay sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4. Vấn đề quan trọng là từ đối thoại phải đi đến hành động cụ thể. Dù đối thoại dưới hình thức nào thì thước đo cuối cùng là hành động thực tế. Có như vậy mới thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Nói phải đi đôi với làm”.


Trần Hồng Cơ