Tự hào thế hệ Măng non hôm nay

(Baonghean) Tổ quốc tự hào trong “đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc” có đội quân nhỏ tuổi kế thừa hào khí tự ngàn năm lịch sử độc lập, tự cường, góp phần làm nên cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vẻ vang của thời đại.

Từ các đội Đồng Tử quân trong phong trào công nông 1930-1931 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình...; từ các tổ chức Hồng Nhi đoàn được lập nên ở Hà Đông, Nam Định, Hải Phòng... trong phong trào dân chủ 1936 - 1939; cho đến Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập ở mốc son lịch sử ngày 15/5/1941, tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh, những đội viên thiếu niên cách mạng bất kể thành phần, dân tộc, nông thôn hay thành thị, miền ngược hay miền xuôi, đã tiến lên “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, hòa mình vào cuộc tranh đấu của quê hương, đất nước, giành độc lập, thống nhất với tinh thần “quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà” (Đội ca).


 
Kế thừa và phát huy trang sử vẻ vang của Đội, hàng chục triệu đội viên TNTP Hồ Chí Minh hôm nay vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên học tập, rèn luyện, trở thành những công dân nhỏ tuổi, sống có ích, góp phần mình phát huy thành tựu đổi mới của đất nước, lập nên những thành tích mới không kém phần vẻ vang của thế hệ Măng non nước nhà thế kỷ 21 với vẹn nguyên khí thế “Tiến quyết tiến dưới Quốc kỳ thắm tươi” (Đội ca).

Đội TNTP Hồ Chí Minh tự hào ngày càng có nhiều đội viên nêu gương vượt khó học giỏi, giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi tài năng sáng tạo quốc gia, quốc tế; xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh thân mình cứu bạn trong những giây phút hiểm nguy, hay đấu tranh chống lại những thói hư tật xấu trong cuộc sống; nhiều đội viên nòng cốt nhiệt huyết, sôi nổi trong phong trào hoạt động Đội… Thế hệ măng non của đất nước hôm nay, thật tự tin gắn mình với sứ mệnh vượt lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Lớn lên cùng lịch sử của dân tộc, Đội TNTP Hồ Chí Minh xứng đáng là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình CNH - HĐH và hội nhập của đất nước hôm nay!


NACT