Từ một bức thư của Bác

Mùa hè năm 1959, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, Bác Hồ sang thăm và nghỉ hè ở Liên Xô từ ngày 30/6 đến 30/7 năm 1959.


Trước khi đi nghỉ, Bác đã gửi điện đề nghị các đồng chí Liên Xô để Bác đi nghỉ như người "du lịch" bình thường, đi một cách đơn giản, xin miễn tất cả các nghi thức đón tiếp, yến tiệc, đăng báo...

Sang nước bạn, được tai nghe mắt thấy sự cố gắng, dẻo dai, cách thi đua bền bỉ, lòng hăng hái vô cùng, sự tiến bộ nhảy vọt của nhân dân nước bạn, Bác đã ghi lại và gửi đăng báo Nhân Dân để nhân dân Việt Nam được biết về công cuộc xây dựng và kiến thiết phát triển của đất nước bạn và tình cảm hữu nghị của nhân dân nước bạn đối với Bác và nhân dân Việt Nam.

Ngày cuối cùng trước khi rời Liên Xô, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô có gửi cho Bác và đồng chí Vũ Kỳ một khoản tiền, nhưng Bác đã viết một lá thư gửi đồng chí thủ quỹ của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô xin gửi lại số tiền đó. Thư được viết bằng tiếng Pháp và nội dung thư là một minh chứng sinh động nhất để hiểu thêm tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

"Gửi đồng chí thủ quỹ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.

Đồng chí thân mến.

Trước khi rời Mátxcơva, Ban Chấp hành Trung ương đã đưa cho tôi 4000 rúp và thư ký Vũ Kỳ của tôi 1000 rúp. Tổng cộng 5000 rúp.

Vì chúng tôi không chi tiêu gì trong cuộc đi thăm của chúng tôi, tôi xin gửi lại đồng chí số tiền 5000 rúp và mong đồng chí nhận số tiền này.

Xin gửi lời chào anh em".

Ngày 01 tháng 8 năm 1959.

Ký tên: Hồ Chí Minh


Lâm Đình Hùng (Sưu tầm và giới thiệu theo nguồn tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh)