Từ năm 2017, Bộ Công Thương quản lý giá sữa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177 quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Theo đó, kể từ ngày 1/1 tới, Bộ Công Thương sẽ thay Bộ Tài chính tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá với thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong đó có mặt hàng sữa.

Bộ Công Thương từ chối quản lý giá sữa, nhưng bất thành. Ảnh minh họa.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

Bộ Công Thương từng từ chối quản lý giá sữa vì cho rằng vấn đề về quản lý giá cả thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, từ ngày 10/9/2015, Bộ Tài chính đã có tờ trình kiến nghị Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho Bộ Công Thương.

Chính phủ cho rằng việc chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương là hợp lý  bởi Bộ này có vai trò quan trọng từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông sữa trên thị trường với hơn 70% nguồn cung sữa bột trong nước là nguồn sữa nhập khẩu.

Tại Việt Nam hiện có khoảng 877 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai. 

Theo zing.vn