TƯ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị

Hôm nay là ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12.

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, đại biểu nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của hội nghị.

Trước đó, TƯ đã nghe và thảo luận 3 đề án quan trọng: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN và Đề án Cải cách chính sách BHXH.

TƯ cũng đã thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể TƯ bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư; biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư thôi giữ chức ủy viên UB Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ khóa 12; bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra TƯ giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ...

vietnamnet.vn