Tư tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng

Tô Hồng Hải (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An).

(Baonghean) - 95 năm trước đây, một cuộc cách mạng mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, một cuộc cách mạng “Như ánh mặt trời rạng đông  xua tan bóng tối... đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”(1) đã nổ ra và giành thắng lợi. Đó là cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917- 7/11/2012).

Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có cuộc cách mạng nào có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, sâu sắc như Cách mạng tháng Mười. Các cuộc cách mạng xã hội trước đây do các giai cấp bóc lột khởi xướng, lãnh đạo. Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng đầu tiên do chính giai cấp vô sản lãnh đạo. Lần đầu tiên một giai cấp bị áp bức bóc lột bước lên vũ đài chính trị đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

                         Lê nin với nhân dân và binh sỹ Nga.                       Ảnh: Internet.

Các cuộc cách mạng trước đây sau khi giành được thắng lợi thì kết quả chỉ là sự thay thế ách áp bức bóc lột này bằng ách áp bức bóc lột khác. Các cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở một số nước châu Âu tuy giải phóng các dân tộc ấy khỏi đêm trường trung cổ của chế độ phong kiến, nhưng ngay sau đó giai cấp tư sản đã nô dịch hàng trăm dân tộc khác bằng chế độ thuộc địa và sự tàn bạo của nó còn hơn cả nền chuyên chế phong kiến. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản đã đưa nền kinh tế có bước phát triển nhảy vọt.

Song, đi liền với đó, chính chủ nghĩa tư bản đã gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới mà mức độ tàn phá và sức huỷ diệt của nó còn lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh hàng nghìn năm trước đó cộng lại. Hoàn toàn ngược lại, Cách mạng tháng Mười đã đặt ra cơ sở và các điều kiện chính trị - xã hội để từng bước xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột. Cách mạng tháng Mười không chỉ giải phóng giai cấp vô sản, nông dân và nhân dân lao động thoát khỏi chế độ Nga - Sa hoàng, mà còn đồng thời giải phóng các dân tộc bị đế quốc Sa hoàng thống trị. Một liên bang của tình hữu nghị và đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc đã hình thành: Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết - gọi tắt là Liên Xô.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, quân đội của 14 nước đế quốc đã can thiệp bằng quân sự hòng bóp chết chính quyền Xô viết non trẻ. Song, sức sống và sức mạnh của chế  độ mới đã đánh bại cuộc can thiệp vũ trang ấy. Và tiếp đó là sắc lệnh ruộng đất, sắc lệnh hoà bình của chính quyền mới thể hiện sinh động tư tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười. Giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản, nhân dân và các dân tộc Xô viết vượt lên từ đổ nát của chiến tranh, chỉ trong vòng 20 năm đã biến một nước Nga tương đối lạc hậu thành một nước công nghiệp hùng mạnh ở châu Âu.

Bằng sức mạnh chính trị, tinh thần của chế độ mới cùng sức mạnh kinh tế, quân sự nhân dân các dân tộc Xô viết đã góp phần quyết định đánh bại, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, tạo điều kiện cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Dẫu bây giờ, nhà nước Xô viết không còn tồn tại, nhưng những thành quả mà Cách mạng tháng Mười tạo nên vẫn tồn tại và hơn thế vẫn đang được cả nhân loại cần lao hướng tới và tiếp tục thực hiện. Những mốc son lịch sử mà cách mạng tháng Mười để lại trong lịch sử nhân loại mãi mãi trường tồn. Tư tưởng giải phóng của cách mạng tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng con đường đi tới tương lai của mọi dân tộc và cả loài người.

Học thuyết cách mạng của Mác, lý luận cách mạng của Lênin và thắng lợi lịch sử của Cách mạng tháng Mười đã mở ra thời đại giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam ta. Bằng hành trang là tấm lòng yêu nước thương dân, là văn hoá và đạo lý dân tộc cùng sự thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau của mọi dân tộc bị nô dịch, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với Lênin, đã đón nhận ánh sáng mở đường của Cách mạng tháng Mười để tìm thấy con đường cứu dân cứu nước cho cách mạng Việt Nam, để có “Đường kách mệnh”(2) vào năm 1927. “Đường kách mệnh” đã thức tỉnh toàn dân tộc Việt Nam, đã tập hợp toàn thể nhân dân ta tiến bước dưới ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng thế giới.

Thắng lợi vĩ đại của Liên Xô chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức đã tạo nên điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi, cùng với nội lực là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên thời cơ “ngàn năm có một” để có Cách mạng tháng Tám thành công, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, lập nên nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Lý luận cách mạng của Lê nin, thắng lợi của cách mạng tháng Mười, thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã mở đường và tạo điều kiện khách quan để  có “Đường kách mệnh”, để có Cách mạng tháng Tám năm 1945, để có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chính vì lẽ đó, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam đời đời nhớ ơn Lê nin, nhớ ơn Cách mạng tháng Mười, nhớ ơn Liên Xô vĩ đại và mãi mãi đi theo con đường cách mạng dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Lịch sử của mỗi dân tộc cũng như lịch sử của loài người không bao giờ là một con đường thẳng tắp, thênh thang mà luôn có những khúc quanh, những bước ngoặt, những thăng trầm. Cách mạng không bao giờ chỉ toàn là thắng lợi, là thành công mà không có những tổn thất, những vấp váp, những sai lầm, thậm chí cả những thất bại cay đắng. Trong thắng lợi từ thành công ta càng vững tin vào con đường cách mạng mà cách mạng tháng Mười đã mở ra. Từ vấp váp, sai lầm, thậm chí là tổn thất, đau đớn ta càng vững tin hơn vào con đường mà mình đã chọn. Đó là bản lĩnh của dân tộc ta khi đã được giác ngộ từ ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Đó cũng là bản lĩnh của Đảng ta, một đảng cách mạng chân chính, một đảng kiểu mới theo tư tưởng của Lê nin, của Hồ Chí Minh. 

Từ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, dân tộc ta đến với Lê nin - với Cách mạng tháng Mười cũng là sự khởi đầu cho mối tình hữu nghị thuỷ chung, sâu nặng: Tình hữu nghị Việt- Xô (trước đây) và tình hữu nghị Việt - Nga ngày nay. Tình hữu nghị Việt - Xô, Xô - Việt được xây đắp trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế; đã được các thế hệ công dân Việt - Xô không ngừng vun đắp để ngày càng thêm bền vững, trong sáng.

Từ những chiến sỹ cộng sản đầu tiên được đào tạo trên đất nước Xô viết đến hàng chục vạn cán bộ của mọi ngành, nghề, mọi trình độ được học tập ở các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Liên xô, cách mạng Việt Nam có được một đội ngũ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà khoa học... đáp ứng yêu cầu giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc chiến tranh thần thánh chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân ta đã nhận được sự chi viện vô cùng to lớn và hiệu quả về tinh thần và vật chất của Liên Xô. Sau khi đất nước ta thống nhất, các công trình thuỷ điện Hòa Bình, cầu Thăng Long, Liên doanh dầu khí Việt - Xô... tiếp tục là những "tượng đài" kinh tế của tình hữu nghị anh em. Cho đến nay, Liên bang Xô viết tan rã nhưng tình hữu nghị đó tiếp tục tồn tại và phát triển. Mối quan hệ Nga - Việt, Việt - Nga đã được đưa lên tầm chiến lược toàn diện. Hai dân tộc đã và luôn ở bên nhau trên con đường xây dựng lại đất nước để lấy lại vị thế của một nước Nga cường quốc, để có được một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay từ buổi ban đầu khi Đảng ta mới thành lập, các cuộc biểu tình, các cuộc đấu tranh của công nông Việt Nam bên cạnh các khẩu hiệu đấu tranh vì lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp luôn có khẩu hiệu “Ủng hộ Nga - Xô”. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô đã có sự đóng góp của những chiến sỹ Việt Nam trong đội quân quốc tế bảo vệ Matxcơva. Trong tâm thức của Đảng ta, dân tộc Việt Nam ta, ủng hộ Nga - Xô là ủng hộ chính mình, bảo vệ Liên bang Xô viết là bảo vệ chính mình. Thuỷ chung với Cách mạng tháng Mười Nga là thuỷ chung với con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Thời thế đã có những đổi thay, điều kiện chính trị, xã hội, điều kiện kinh tế của Việt Nam, của Nga đã có những đổi mới so với mấy chục năm trước, song tình hữu nghị Việt - Xô nay là tình hữu nghị Việt - Nga vẫn mãi mãi là tình hữu nghị bền chặt, thuỷ chung như lãnh đạo cao nhất của hai nước đã khẳng định mới đây. Vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Nga, Nga - Việt là biểu hiện sâu đậm của lý trí và tình cảm, của con tim và khối óc mỗi người dân hai nước, một mối tình hữu nghị được bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga.

Ghi nhớ công ơn của Lê nin, của Cách mạng tháng Mười, chào mừng kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại một cách xứng đáng nhất lúc này chính là việc thực hiện thắng lợi những tư tưởng của Lê nin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Cách mạng tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng cách mạng tháng Mười trên con đường cách mạng để bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

------------

(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập. Tập 8. Trang 558.

(2) “Đường kách mệnh”. Hồ Chí Minh Toàn tập. Tập 2. Trang 257

tin mới

Người “thổi hồn” vào phục trang tuồng cổ

Người 'thổi hồn' vào phục trang tuồng cổ

(Baonghean.vn) - Bình yên sau lũy tre làng, căn nhà của bà Nguyễn Thị Thâm (SN 1957) đã trở thành chốn đi về thân thuộc của biết bao người yêu tuồng cổ. Bà vừa là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuồng xã Trung Thành (huyện Yên Thành), vừa là người dành trọn tâm huyết để may phục trang cho nghệ thuật này.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Dân bản biết ơn thầy thuốc 'quân hàm xanh'

Dân bản biết ơn thầy thuốc 'quân hàm xanh'

(Baonghean.vn) - Nhiều người dân các bản biên giới Nghệ An luôn biết ơn các y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng đã giúp họ được khám, chữa bệnh kịp thời. Lực lượng thầy thuốc 'quân hàm xanh' hiện có gần 90 người, vừa làm nhiệm vụ của chiến sỹ biên phòng, vừa chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng cao.

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

Những thầy thuốc mang sắc phục công an

(Baonghean.vn) - Dù không trực tiếp chiến đấu trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm, nhưng trong chiến công chung của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An luôn có những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác y tế, những chiến sĩ Công an khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Chuyện “ôm bom” của nữ Tiến sĩ Sản khoa trẻ nhất Việt Nam

Chuyện 'ôm bom' của nữ Tiến sĩ Sản khoa trẻ nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - Với lòng yêu nghề và khao khát cống hiến cho y học, nữ bác sĩ trẻ Phan Thị Huyền Thương – cựu học sinh chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho các sản phụ và lần lượt chinh phục những mốc son quan trọng trong sự nghiệp cứu người.