Tư tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng

Tô Hồng Hải (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An).

(Baonghean) - 95 năm trước đây, một cuộc cách mạng mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, một cuộc cách mạng “Như ánh mặt trời rạng đông  xua tan bóng tối... đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”(1) đã nổ ra và giành thắng lợi. Đó là cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917- 7/11/2012).

Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có cuộc cách mạng nào có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn, sâu sắc như Cách mạng tháng Mười. Các cuộc cách mạng xã hội trước đây do các giai cấp bóc lột khởi xướng, lãnh đạo. Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng đầu tiên do chính giai cấp vô sản lãnh đạo. Lần đầu tiên một giai cấp bị áp bức bóc lột bước lên vũ đài chính trị đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

Tư tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng ảnh 1

                         Lê nin với nhân dân và binh sỹ Nga.                       Ảnh: Internet.

Các cuộc cách mạng trước đây sau khi giành được thắng lợi thì kết quả chỉ là sự thay thế ách áp bức bóc lột này bằng ách áp bức bóc lột khác. Các cuộc cách mạng tư sản diễn ra ở một số nước châu Âu tuy giải phóng các dân tộc ấy khỏi đêm trường trung cổ của chế độ phong kiến, nhưng ngay sau đó giai cấp tư sản đã nô dịch hàng trăm dân tộc khác bằng chế độ thuộc địa và sự tàn bạo của nó còn hơn cả nền chuyên chế phong kiến. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản đã đưa nền kinh tế có bước phát triển nhảy vọt.

Song, đi liền với đó, chính chủ nghĩa tư bản đã gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới mà mức độ tàn phá và sức huỷ diệt của nó còn lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh hàng nghìn năm trước đó cộng lại. Hoàn toàn ngược lại, Cách mạng tháng Mười đã đặt ra cơ sở và các điều kiện chính trị - xã hội để từng bước xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột. Cách mạng tháng Mười không chỉ giải phóng giai cấp vô sản, nông dân và nhân dân lao động thoát khỏi chế độ Nga - Sa hoàng, mà còn đồng thời giải phóng các dân tộc bị đế quốc Sa hoàng thống trị. Một liên bang của tình hữu nghị và đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc đã hình thành: Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết - gọi tắt là Liên Xô.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, quân đội của 14 nước đế quốc đã can thiệp bằng quân sự hòng bóp chết chính quyền Xô viết non trẻ. Song, sức sống và sức mạnh của chế  độ mới đã đánh bại cuộc can thiệp vũ trang ấy. Và tiếp đó là sắc lệnh ruộng đất, sắc lệnh hoà bình của chính quyền mới thể hiện sinh động tư tưởng giải phóng của Cách mạng tháng Mười. Giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản, nhân dân và các dân tộc Xô viết vượt lên từ đổ nát của chiến tranh, chỉ trong vòng 20 năm đã biến một nước Nga tương đối lạc hậu thành một nước công nghiệp hùng mạnh ở châu Âu.

Bằng sức mạnh chính trị, tinh thần của chế độ mới cùng sức mạnh kinh tế, quân sự nhân dân các dân tộc Xô viết đã góp phần quyết định đánh bại, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, tạo điều kiện cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Dẫu bây giờ, nhà nước Xô viết không còn tồn tại, nhưng những thành quả mà Cách mạng tháng Mười tạo nên vẫn tồn tại và hơn thế vẫn đang được cả nhân loại cần lao hướng tới và tiếp tục thực hiện. Những mốc son lịch sử mà cách mạng tháng Mười để lại trong lịch sử nhân loại mãi mãi trường tồn. Tư tưởng giải phóng của cách mạng tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng con đường đi tới tương lai của mọi dân tộc và cả loài người.

Học thuyết cách mạng của Mác, lý luận cách mạng của Lênin và thắng lợi lịch sử của Cách mạng tháng Mười đã mở ra thời đại giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam ta. Bằng hành trang là tấm lòng yêu nước thương dân, là văn hoá và đạo lý dân tộc cùng sự thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau của mọi dân tộc bị nô dịch, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với Lênin, đã đón nhận ánh sáng mở đường của Cách mạng tháng Mười để tìm thấy con đường cứu dân cứu nước cho cách mạng Việt Nam, để có “Đường kách mệnh”(2) vào năm 1927. “Đường kách mệnh” đã thức tỉnh toàn dân tộc Việt Nam, đã tập hợp toàn thể nhân dân ta tiến bước dưới ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng thế giới.

Thắng lợi vĩ đại của Liên Xô chiến thắng chủ nghĩa phát xít Đức đã tạo nên điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi, cùng với nội lực là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên thời cơ “ngàn năm có một” để có Cách mạng tháng Tám thành công, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, lập nên nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Lý luận cách mạng của Lê nin, thắng lợi của cách mạng tháng Mười, thắng lợi của Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã mở đường và tạo điều kiện khách quan để  có “Đường kách mệnh”, để có Cách mạng tháng Tám năm 1945, để có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chính vì lẽ đó, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Dân tộc Việt Nam, cách mạng Việt Nam đời đời nhớ ơn Lê nin, nhớ ơn Cách mạng tháng Mười, nhớ ơn Liên Xô vĩ đại và mãi mãi đi theo con đường cách mạng dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Lịch sử của mỗi dân tộc cũng như lịch sử của loài người không bao giờ là một con đường thẳng tắp, thênh thang mà luôn có những khúc quanh, những bước ngoặt, những thăng trầm. Cách mạng không bao giờ chỉ toàn là thắng lợi, là thành công mà không có những tổn thất, những vấp váp, những sai lầm, thậm chí cả những thất bại cay đắng. Trong thắng lợi từ thành công ta càng vững tin vào con đường cách mạng mà cách mạng tháng Mười đã mở ra. Từ vấp váp, sai lầm, thậm chí là tổn thất, đau đớn ta càng vững tin hơn vào con đường mà mình đã chọn. Đó là bản lĩnh của dân tộc ta khi đã được giác ngộ từ ánh sáng của Cách mạng tháng Mười. Đó cũng là bản lĩnh của Đảng ta, một đảng cách mạng chân chính, một đảng kiểu mới theo tư tưởng của Lê nin, của Hồ Chí Minh. 

Từ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, dân tộc ta đến với Lê nin - với Cách mạng tháng Mười cũng là sự khởi đầu cho mối tình hữu nghị thuỷ chung, sâu nặng: Tình hữu nghị Việt- Xô (trước đây) và tình hữu nghị Việt - Nga ngày nay. Tình hữu nghị Việt - Xô, Xô - Việt được xây đắp trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế; đã được các thế hệ công dân Việt - Xô không ngừng vun đắp để ngày càng thêm bền vững, trong sáng.

Từ những chiến sỹ cộng sản đầu tiên được đào tạo trên đất nước Xô viết đến hàng chục vạn cán bộ của mọi ngành, nghề, mọi trình độ được học tập ở các trường đại học, các viện nghiên cứu ở Liên xô, cách mạng Việt Nam có được một đội ngũ các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà khoa học... đáp ứng yêu cầu giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc chiến tranh thần thánh chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân ta đã nhận được sự chi viện vô cùng to lớn và hiệu quả về tinh thần và vật chất của Liên Xô. Sau khi đất nước ta thống nhất, các công trình thuỷ điện Hòa Bình, cầu Thăng Long, Liên doanh dầu khí Việt - Xô... tiếp tục là những "tượng đài" kinh tế của tình hữu nghị anh em. Cho đến nay, Liên bang Xô viết tan rã nhưng tình hữu nghị đó tiếp tục tồn tại và phát triển. Mối quan hệ Nga - Việt, Việt - Nga đã được đưa lên tầm chiến lược toàn diện. Hai dân tộc đã và luôn ở bên nhau trên con đường xây dựng lại đất nước để lấy lại vị thế của một nước Nga cường quốc, để có được một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngay từ buổi ban đầu khi Đảng ta mới thành lập, các cuộc biểu tình, các cuộc đấu tranh của công nông Việt Nam bên cạnh các khẩu hiệu đấu tranh vì lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp luôn có khẩu hiệu “Ủng hộ Nga - Xô”. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô đã có sự đóng góp của những chiến sỹ Việt Nam trong đội quân quốc tế bảo vệ Matxcơva. Trong tâm thức của Đảng ta, dân tộc Việt Nam ta, ủng hộ Nga - Xô là ủng hộ chính mình, bảo vệ Liên bang Xô viết là bảo vệ chính mình. Thuỷ chung với Cách mạng tháng Mười Nga là thuỷ chung với con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Thời thế đã có những đổi thay, điều kiện chính trị, xã hội, điều kiện kinh tế của Việt Nam, của Nga đã có những đổi mới so với mấy chục năm trước, song tình hữu nghị Việt - Xô nay là tình hữu nghị Việt - Nga vẫn mãi mãi là tình hữu nghị bền chặt, thuỷ chung như lãnh đạo cao nhất của hai nước đã khẳng định mới đây. Vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Nga, Nga - Việt là biểu hiện sâu đậm của lý trí và tình cảm, của con tim và khối óc mỗi người dân hai nước, một mối tình hữu nghị được bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga.

Ghi nhớ công ơn của Lê nin, của Cách mạng tháng Mười, chào mừng kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại một cách xứng đáng nhất lúc này chính là việc thực hiện thắng lợi những tư tưởng của Lê nin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Cách mạng tháng Mười trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục giương cao ngọn cờ tư tưởng cách mạng tháng Mười trên con đường cách mạng để bảo vệ và xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

------------

(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập. Tập 8. Trang 558.

(2) “Đường kách mệnh”. Hồ Chí Minh Toàn tập. Tập 2. Trang 257

Tin mới

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn lũ dữ

Tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn lũ dữ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ đi qua đã để lại hậu quả nặng nề đối với đồng bào vùng cao biên giới Kỳ Sơn, huyện vốn đã nghèo của cả nước nay lại càng gian nan hơn. Trong khó khăn hoạn nạn, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 khẩn trương có mặt giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

(Baonghean.vn) - Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn; Toàn tỉnh vẫn còn 169 trường "đóng cửa" do ngập lụt… là những thông tin nổi bật ngày 3/10.
Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

Gian nan lội bùn, vượt nước xiết để chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng bị lũ quét

(Baonghean.vn) - Trong chiều 3/10, các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã trực tiếp đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ tại 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, để đến với bà con, các đoàn cứu trợ rất vất vả, vì phải lội dưới nước bùn sâu và chảy xiết.
Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Thỏa thuận hoãn thực hiện hợp đồng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

(Baonghean.vn) -  Câu hỏi: Người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động để hoãn thực hiện hợp đồng không? Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác không? Công ty tôi sắp tới sẽ ngừng hoạt động 5 tháng, nếu hoãn thực hiện hợp đồng, người lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
Piêng Lâng - ngày mới!

Piêng Lâng - ngày mới!

(Baonghean.vn) - Trở lại Piêng Lâng - bản nằm ở đầu nguồn dòng Nậm Giải, giáp biên giới Việt - Lào, là điểm tái định cư của các hộ dân bản Pục, bản Méo bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử xảy ra năm 2007. Chợt vui, vì mảnh đất xác xơ năm nào nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc với màu xanh của ngô, của những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nếp Cày Nọi, những nương khoai sọ, sắn…
Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính gợi mở, trong đó có nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).
Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

Tổng lực khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn và chờ lực lượng ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ngay khi nhận được tin có lũ quét xảy ra, các lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) đã phải gồng mình chống chọi và khắc phục hậu quả do cơn lũ dữ. Hiện nay, việc dọn dẹp sau lũ  đang được tiếp tục, đồng thời chờ lực lượng từ dưới xuôi lên ứng cứu. 
Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

Góp ý Luật Khám, chữa bệnh: Việc phân cấp các bệnh viện còn nhiều bất cập

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị góp ý Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại diện Bệnh viện Quốc tế cho rằng, việc phân cấp, phân tuyến các bệnh viện còn rất nhiều bất cập. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng dai dẳng và nếu không điều chỉnh thì sẽ không có đà phát triển mạnh. 
 Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

Kinh nghiệm bảo vệ xe ô tô mùa mưa lũ và cách xử lý xe ngập nước

(Baonghean.vn) - Ở nhiều tỉnh, thành phố với tình hình mưa bão kéo dài gây tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông. Để lái và giữ xe ô tô an toàn khi di chuyển trong vùng lũ thì ngoài việc nên đi chậm và quan sát kỹ thì những kinh nghiệm sau đây rất hữu ích cho bạn.