Tuổi trẻ Sư đoàn 324 báo công nhân ngày thành lập Đoàn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/3, Sư đoàn 324 tổ chức cho Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, Trung đoàn 335 và 5 Tiểu đoàn trực thuộc báo công, dâng hương tại nhà tưởng niệm và tham quan nhà truyền thống của Sư đoàn. 
 
Dâng hương nhà tưởng niệm
Cán bộ, chiến sỹ tham quan nhà truyền thống Sư đoàn
Giới thiệu về những hình ảnh giai đoạn Sư đoàn làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào
 
Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống của Sư đoàn, Quân khu và Quân đội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
 
Lê Tường Hiếu