Tương Dương: Chăm lo công tác phát triển Đảng

(Baonghean) - Trong nhiều giải pháp tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng bộ huyện Tương Dương chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Nhiệm vụ này được Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã mỗi năm phải bồi dưỡng được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Trước thực tế có nhiều khó khăn trong phát triển Đảng ở các thôn bản miền núi, Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương thống nhất chỉ đạo Đảng ủy các xã phải thường xuyên chăm lo công tác phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu làm nguồn kế cận cho chi ủy cơ sở. Mục tiêu được đưa ra là mỗi năm, một chi bộ phải kết nạp được 1 đảng viên và mỗi đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã phải có trách nhiệm bồi dưỡng được 1 quần chúng ưu tú.

Thực hiện công tác này, đòi hỏi mỗi đồng chí trong BCH Đảng bộ xã phải bám sát thực tế tại các thôn bản và cùng các chi bộ tăng cường công tác vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, qua đó kịp thời phát hiện những cá nhân ưu tú cử đi học đối tượng đảng và từng bước bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Xá Lượng, cho biết: “Khi bắt đầu thực hiện công tác này, nhiều đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã nghĩ là đơn giản, dễ thực hiện.

Tuy nhiên, bắt tay vào thực tế đòi hỏi nhiều nỗ lực thực sự. Về lý thuyết, nguồn kế cận cho Đảng ở các bản thì không thiếu, nhưng vấn đề mấu chốt là phải bám sát cơ sở để phát hiện, động viên, bồi dưỡng những cá nhân ưu tú, tâm huyết với Đảng. Thực hiện được yêu cầu này, đòi hỏi các đồng chí ủy viên BCH phải thường xuyên về với dân bản, cùng chi bộ vừa làm tốt công tác dân vận, vừa phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình. Chính vì vậy, mục tiêu kết nạp, phát triển đảng viên mới ở xã cơ bản hoàn thành…”.Cấp ủy chi bộ bản Xiêng Hương - xã Xá Lượng gặp gỡ bà con dân bản

Bám sát yêu cầu của cấp trên, Đảng ủy xã Xá Lượng đã phân công 14 đồng chí ủy viên BCH theo dõi, chỉ đạo 14 chi bộ cơ sở. Trong đó, ở 8 chi bộ thôn bản, bên cạnh các ủy viên BCH được giao nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã còn trực tiếp theo dõi, đôn đốc. Điển hình ở Chi bộ bản Xiêng Hương, ngoài một đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã được phân công, đích thân đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ xã còn được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Vì vậy trong năm 2011, chi bộ bồi dưỡng, kết nạp được 4 đảng viên mới; năm 2012, kết nạp được 3 đảng viên. Hay như ở bản Hợp Thành, nhiều năm qua, để làm tốt công tác phát triển Đảng, chi bộ và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào Mông nơi đây định canh, định cư, ổn định cuộc sống. Nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy chi bộ không chỉ đơn thuần là phát hiện, bồi dưỡng nhân tố điển hình mà còn là sự gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ với đồng bào.

Theo đánh giá của BCH Đảng bộ huyện Tương Dương, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội khóa XXV (nhiệm kỳ 2010-2015), các chi bộ đã kết nạp được 577 đảng viên mới, đạt 57,7% chỉ tiêu nghị quyết. Trên cơ sở nguồn đối tượng đảng được bồi dưỡng, dự tính đến cuối nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ sẽ kết nạp được trên 1.000 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hiện nay là công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đang gặp những khó khăn nhất định. Xét về qui mô, Đảng bộ các xã và toàn Đảng bộ huyện có thể đạt chỉ tiêu đại hội đề ra, nhưng đối với 156 chi bộ nông thôn, công tác phát triển Đảng sẽ rất khó khăn bởi rất nhiều chi bộ thiếu nguồn kế cận chất lượng.

Qua tìm hiểu thực tế, và theo đánh giá của các bí thư chi bộ không phải là thiếu người mà lo nhất là thiếu sự tâm huyết của quần chúng. Hiện đang giữ chức bí thư chi bộ ở nhiệm kỳ thứ 2 với sự tín nhiệm cao của chi bộ và dân bản nhưng đồng chí Lương Đình Duyên - Bí thư Chi bộ bản Khe Chi (xã Thạch Giám) thực sự lo lắng: “Những năm qua, chi bộ luôn hoàn thành tốt công tác từ tuyên truyền, vận động nhân dân từ phát triển kinh tế - xã hội đến kết nạp đảng viên mới, nhưng hiện tại chúng tôi thấy thực sự lo lắng. Từ giữa năm 2012 và đầu năm 2013 đến nay, chi bộ đã phát hiện, bồi dưỡng và cử 4 quần chúng đi học đối tượng đảng, nhưng mấy tháng nay giao hoàn thành sơ yếu lý lịch vào Đảng mà không thấy đồng chí nào nộp lại.

Qua nắm bắt tình hình, những đồng chí này được đánh giá tốt, nhiệt tình với mọi phong trào dân bản, chăm lo làm ăn nhưng chúng tôi thấy họ chưa thực sự muốn vào Đảng…”. Ngay cả với Chi bộ Xiêng Hương (xã Xá Lượng) nêu trên, mặc dù hai năm qua liên tiếp đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới nhưng chi ủy vẫn thấy lo lắng khi 6 tháng đầu năm 2013 cử 7 quần chúng đi học đối tượng đảng thì chỉ có 2 người tham gia.  

Phân tích những khó khăn, lo lắng từ các chi bộ thôn bản cho thấy: Do cuộc sống của dân bản còn nhiều khó khăn, đa số người dân chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà chưa thấy rõ được những lợi ích vào Đảng, hay nói đúng hơn là họ chưa thấy được động cơ để phấn đấu vào đảng, nhất là khi “cái ăn, cái mặc” còn nặng gánh đôi vai; cùng đó, tính lan tỏa của các đảng viên ở cơ sở chưa cao, chưa tạo cho quần chúng thấy được sự hấp dẫn của tổ chức Đảng.

Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Tương Dương đã bàn các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng; chú trọng xây dựng các chi bộ nông thôn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số có triển vọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa tạo nên sự lan tỏa sâu rộng trong quần chúng vừa là điển hình cho thanh niên các địa phương phấn đấu vươn lên. Cùng với những giải pháp đó, huyện đẩy mạnh công tác phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn và tiêu cực xã hội, làm cho địa bàn trong sạch, phục vụ cho sự phát triển.

Đồng chí Lương Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn chủ trương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã trong bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Thực hiện được nội dung này, đòi hỏi các đồng chí đảng viên và chi ủy phải phối hợp chặt chẽ, vừa thể hiện sự gương mẫu vừa phải sâu sát tìm hiểu, nắm bắt thực tế để vận động nhân dân và bồi dưỡng hạt nhân ưu tú. Cũng thông qua hoạt động này để đánh giá việc thực hiện các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chúng tôi cho rằng, đó là nhiệm vụ cốt lõi, vừa là trước mắt, vừa lâu dài”.


Bài, ảnh: Nguyên Sơn