Tương Dương: Nỗ lực thu thuế

(Baonghean) - Huyện Tương Dương có tổng diện tích trên 281.129 ha, chiếm 17% diện tích của Nghệ An với 18 xã, thị trấn. Nhưng chỉ ít xã, thị trấn như Hòa Bình, Tam Quang và Tam Thái, Yên Na là còn có hoạt động phát sinh thuế. Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn được 16,1 tỷ đồng, đạt 135% KH năm. 
 
Thị trấn Hòa Bình - trung tâm buôn bán của huyện Tương Dương.
Thị trấn Hòa Bình – huyện lỵ của Tương Dương khá tấp nập hoạt động buôn bán giao thương. Thế nhưng, đi hết thị trấn thì dọc theo Quốc lộ 7 hay những tuyến đường nhựa dẫn vào Yên Na, Yên Hòa, Xiêng My… chạy hàng chục km cũng không thấy hàng quán. Anh Nguyễn Minh Tuấn – Đội trưởng Đội kê khai của Chi cục Thuế chia sẻ: Điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn nhưng anh em vẫn phải bám địa bàn, bám cơ sở, nhiều người nhà xa, có khi cả tháng không về nhà, nhưng vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Với địa hình và điều kiện kinh tế như vậy, thật khó hình dung con số 16,1 tỷ đồng tiền thuế trong 9 tháng đầu năm 2014 Chi cục Thuế Tương Dương thu từ đâu? Tìm hiểu được biết: Chi cục Thuế Tương Dương chỉ có 17 cán bộ, nhân viên, công tác thu thuế ở Tương Dương dựa trên các nguồn hình thành chủ yếu là thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thu từ một số doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế quản lý, một nguồn thu quan trọng nữa là từ 2% trích từ nguồn thu các công trình nhà thầu là doanh nghiệp ngoại tỉnh. Nguồn thu hạn chế, không ổn định, nên gây khó khăn cho công tác phân tích, dự báo xây dựng dự toán có tính lâu dài, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Ông Vi Đình Cát – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tương Dương cho biết: Trên địa bàn huyện Tương Dương chỉ có 34 doanh nghiệp khai khấu trừ, trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản, đa số không có doanh thu, nhiều doanh nghiệp phát sinh kê khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý bằng không. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp thì một số đang trong thời gian được hưởng ưu đãi (miễn thuế TNDN) theo quy định của Luật Thuế TNDN, số thu từ các doanh nghiệp này 9 tháng năm 2014 khoảng trên 2 tỷ đồng, chiếm trên 11% trên tổng số thu tại địa bàn. Một số doanh nghiệp ngoại tỉnh đóng góp số thu được trích 2% để lại cho địa phương khoảng trên 2,3 tỷ đồng, chiếm 13% trên tổng số thu trên địa bàn. Các khoản thu phí, lệ phí, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất năm 2014 chiếm 40% trên tổng số thu NSNN trong năm.
 
Nếu như ở nhiều chi cục khác, Thuế Môn bài không phải là “món” quan trọng thì ở Tương Dương lại là một phần thu ngân sách được chỉ đạo thu đủ và thu ngay từ đầu năm để tăng nguồn thu trên địa bàn. Chi cục hiện đang quản lý Thuế Môn bài khoảng hơn 890 hộ kinh doanh, trong đó, 486 hộ kinh doanh nộp theo phương pháp khoán hàng tháng. Tuy nhiên, trong số đó một số hộ không phải nộp thuế GTGT. Ở Tương Dương, bình quân 1 cán bộ thuế quản lý trên dưới 200 hộ. Mặt khác, quy mô kinh doanh của các hộ cá thể đa số nhỏ lẻ, chủ yếu một người kinh doanh hàng hóa là tạp hóa, hàng tiêu dùng, quần áo… nên doanh số không lớn. Người kinh doanh thuộc nhiều dân tộc khác nhau nên có khi không thu được thuế do nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật thuế chưa cao. Các hộ thực hiện tự nộp tiền thuế qua ngân hàng rất ít, số được ủy nhiệm thu là rất khó. Mức thuế bình quân hộ/tháng chỉ 270 ngàn đồng.
 
Vì vậy, Chi cục Thuế huyện luôn xác định công tác quản lý thu thuế khu vực hộ kinh doanh cá thể cần chặt chẽ, công khai, cẩn thận, thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán và các hộ thuộc diện không chịu thuế GTGT do có doanh thu dưới ngưỡng được công khai tại ban quản lý chợ hay trụ sở UBND xã, thị trấn và đăng trên website của Cục Thuế nhằm tạo công bằng xã hội. Đồng thời, đôn đốc kê khai, nộp thuế, thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh của các hộ được thu theo phương pháp thuế khoán để kịp thời điều chỉnh doanh thu sát với thực tế… Từ đó, góp phần đưa kết quả thu ngân sách khu vực này năm sau luôn cao hơn năm trước; góp phần cân đối thu chi ngân sách các xã, thị trấn.
 
Năm 2014 là năm có nhiều thay đổi trong chính sách thuế, tác động lớn đối với các hộ, cá nhân kinh doanh như: ban hành mức doanh thu xác định đối tượng không chịu thuế GTGT, áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trực tiếp trên doanh thu, nâng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN… Đối với các hộ khoán đã xác định mức thuế phải nộp, các thông tin công khai gồm: Mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, tổng doanh thu trong năm, tiền thuế phải nộp trong năm (tổng số thuế phải nộp và chi tiết theo từng loại thuế khoán phát sinh). Việc công khai thông tin của hộ khoán ổn định, tiền thuế được thực hiện trước ngày 30 tháng 1 hàng năm. Chúng tôi tìm một cửa hàng khá lớn trên địa bàn huyện, hỏi về mức thuế phải nộp. Ông chủ cửa hàng tạp hóa Trần Gia Ngũ ở bản Lủng, xã Tam Thái cho biết: Cửa hàng lấy hàng từ Vinh lên, hàng đắt, bà con không có tiền nên tiêu thụ cũng chậm, Thuế Môn bài 750.000 đồng/năm. Còn thuế GTGT một tháng cửa hàng ông nộp 300 ngàn đồng tiền thuế. Vì vậy, để thu được thuế đạt kết quả tốt nhất, từ đầu năm 2014, Chi cục căn cứ quy định về chính sách thuế GTGT sửa đổi bổ sung phối hợp với hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn niêm yết công khai để tổng hợp và lập bộ Thuế Môn bài năm 2014. Hàng tháng, lập danh sách hộ nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán ổn định và hộ không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo mẫu biểu quy định để niêm yết công khai.
 
 
Những tháng cuối năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế được dự báo sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song, Chi cục Thuế đặt quyết tâm sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán thu bằng nhiều biện pháp, như: Chủ động tham mưu với UBND huyện, đồng thời phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong việc đôn đốc thu nộp, truy thu, chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu quyền sử dụng đất... Thực hiện rà soát và thu kịp thời các khoản thu của các đơn vị xây dựng cơ bản ngoài tỉnh, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện kiểm tra để đảm bảo đưa 100% các hộ thực tế kinh doanh vào diện quản lý thuế. Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch để thu nộp kịp thời tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ các hộ được giao đất. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức thu nộp kịp thời vào NSNN các khoản thu cố định, hoa lợi công sản, phí lệ phí tại xã. Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tăng cường kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý, truy thu, xử phạt những trường hợp khai man, trốn thuế chống thất thu ngân sách. Tập trung phân tích, phân loại nợ thuế theo nhóm đối tượng, từ đó triển khai các biện pháp linh hoạt để thu nợ thuế, kiên quyết xử lý và tổ chức các biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với những doanh nghiệp, hộ kinh doanh cố tình dây dưa, chây ỳ.
 
Thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền có tính giáo dục, thuyết phục nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, tiếp nhận và giải đáp kịp thời, đúng quy định những vướng mắc của nhân dân, người nộp thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, ứng dụng các chương trình phần mềm của Tổng cục, Cục Thuế. Thực hiện quản lý thuế theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tổ chức hoạt động có hiệu quả bộ phận giao dịch “Một cửa” để tiếp nhận các hồ sơ cũng như giải đáp các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận giao dịch “một cửa”, tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, ban quản lý chợ…
 
Ông Lô Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao đổi: Công tác thu thuế trên địa bàn được huyện và Chi cục hết sức quan tâm, huyện đã có đề án khai thác nguồn thu trên địa bàn, lập các đoàn thu nợ đọng thuế, chống thất thu thuế kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ thu ngân sách được UBND huyện chỉ đạo giao dự toán thu cho các xã, thị trấn ngay từ đầu năm, từ đó cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã trình HĐND cấp xã phân bổ giao dự toán thu ngân sách đến tận các ban, ngành, đoàn thể cấp xã để thực hiện. Nhờ quyết liệt chỉ đạo nên thu thuế 9 tháng đầu năm trên địa bàn đã vượt 35% KH tỉnh giao. 
 
Châu Lan