Tương Dương: Phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

(Baonghean.vn) - Chiều nay 23/4, Ủy ban MTTQ huyện Tương Dương  tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2012.
 
Mục tiêu qua đợt vận động đạt kế hoạch tỉnh giao trong năm 2012 là 350 triệu  đồng, trong đó, Ban vận động cấp huyện phấn đấu đạt 250 triệu đồng, Ban vận động các xã, thị trấn là 100 triệu đồng.

         Người dân tham gia ủng hộ quỹ Vì người nghèo ngay sau lễ phát động

Thời gian thực hiện được chia làm 2 đợt: Đợt 1 bắt đầu từ ngày phát động đến ngày 27/7/2012, đợt 2 bắt đầu từ 1/8 đến ngày 30/11/2012. Nguồn quỹ "Vì người nghèo" sẽ bổ sung vào nguồn kinh phí để hỗ trợ làm mới và sửa chữa 36 nhà trong năm 2012 và giúp đỡ các hộ nghèo về vật tư, con, cây giống... theo các mục chi quy định của nguồn quỹ.


Đặng Nguyễn