Tuyên truyền pháp luật phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

(Baonghean.vn) - Sáng 7/4, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” đã họp đánh giá kết quả thực hiện từ năm 2012- 2014. Đồng chí Lê Xuân Đại- Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì.
 
Toàn cảnh buổi họp.
 
Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” được triển khai trong 5 năm, từ 2012- 2016 và chia thành 4 tiểu đề án nhỏ. Đến nay, dù mới thực hiện được 3 năm nhưng công tác này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: hội nghị, tập huấn, giới thiệu văn bản; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật bằng các hình thức sân khấu hoá... đã giúp người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số thấy vai trò của pháp luật trong đời sống cũng như nhận thức được tầm quan trọng của tính cộng đồng trong bảo vệ vùng biên giới... Cụ thể đã có hơn 230 hội nghị được tổ chức tuyên truyền cho gần 450.000 người tại cơ sở; phát được 1.150 cuốn hỏi đáp pháp luật, hàng nghìn tờ rơi cho người dân nông thôn...
 
Đại diện Sở Nông nghiệp PTNT, cơ quan tham mưu thực hiện đề án báo cáo kết quả thực hiện.
Đại diện Ban Dân tộc tỉnh phát biểu.
Kết luận buổi làm việc, cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là hoạt động cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy các đơn vị được phân công phụ trách các tiểu đề án cần đưa công tác PBGDPL tại Nghệ An có trọng tâm trọng điểm hơn trước, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, đặc điểm từng vùng miền, tránh sự lãng phí, dàn trải. Đặc biệt công tác tuyên truyền cần được triển khai, đảm bảo cho mọi người dân đều có thể tiếp cận được, từ đó nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính sách dân tộc cho nhân dân. 
 
Quảng An