Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết

(Baonghean.vn) – Đó là ý nghĩa quan trọng được khẳng định trong buổi tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản thi hành luật theo hình thức trực tuyến do Sở TN&MT phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức vào sáng 21/7.

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí: Mai Thanh Dung – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường; Hoàng Minh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế; Nguyễn Thành Yên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường; lãnh đạo Sở TN&MT Nghệ An cùng đại diện chính quyền, cán bộ phòng tài nguyên môi trường, cán bộ làm công tác môi trường của các huyện, thành, thị tại các điểm cầu.

Quang cảnh buổi tập huấn trực tuyến.

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 được xây dựng sau khi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2013. Trong tổng số 120 điều của Hiến pháp có 4 điều quy định các nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường. Điều này khẳng định sự coi trọng vai trò của công tác bảo vệ môi trường bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Mai Thanh Dung - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa truyền thông của buổi tập huấn với đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.
Ông Nguyễn Ngọc Võ - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại buổi tập huấn.

Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn tồn tại một số vụ việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến môi trường, mà nguyên nhân chính xuất phát từ ý thức của một số doanh nghiệp vì lợi ích kinh tế mà không quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường, việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, có tính cấp thiết.

Ông Hoàng Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định hướng dẫn thi hành số 19/2015/NĐ-CP.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ làm công tác môi trường đã được lắng nghe một số nét cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành số 19/2015/NĐ – CP; Nghị định 18/2015/NĐ – CP và văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 38/2015/NĐ – CP và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đây là lần đầu tiên, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường được tổ chức dưới phương thức trực tuyến. Với phương thức này, các đối tượng thụ hưởng chương trình tập huấn từ cấp tỉnh đến cấp xã có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phương Chi