TX Hoàng Mai: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị

(Baonghean) - Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai xác định, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thời gian của những bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện, mang tính chất bước ngoặt trên hành trình xây dựng thị xã, trước hết là cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Đây là mục tiêu tổng quát, bao hàm nhiều tiêu chí, đòi hỏi thị xã phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để triển khai hiệu quả...
 
Trong giai đoạn tiếp theo, Thị xã Hoàng Mai ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó, công nghiệp chiếm tỷ trọng tối đa. Nông nghiệp sẽ phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị sản xuất. Theo định hướng đó, Thị xã Hoàng Mai xác định phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường đầu tư kinh doanh và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, thị xã nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân. Trợ giúp về tiếp cận nguồn vốn, đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại... để phát triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đóng góp tích cực vào ngân sách. Nâng cao chất lượng công tác quảng bá giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; sử dụng và tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy xi măng Hoàng Mai. Ảnh: S.m
Bên cạnh đó, thị xã tập trung chỉ đạo phát triển các nhóm sản phẩm có lợi thế như về công nghiệp khai thác và chế biến vật liệu xây dựng; công nghiệp chế tạo; dệt may và hàng thủ công mỹ nghệ; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Ưu tiên phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các dự án công nghiệp có quy mô lớn, các dự án công nghiệp tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư để nhanh chóng lấp đầy diện tích 3 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Hoàng Mai II và Khu công nghiệp Đông Hồi. Cùng với đó, khuyến khích phát triển các khu công nghiệp nhỏ, làng nghề, tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến hải sản, công nghiệp đóng tàu, sản xuất các mặt hàng truyền thống. 
 
Tập trung xây dựng du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng có bước phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Cụ thể là khuyến khích đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các siêu thị, trung tâm bán buôn, bán lẻ; đầu tư nâng cấp đền Cờn, cơ sở hạ tầng ven biển; quy hoạch và đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng tại hồ Vực Mấu, hang Hỏa Tiễn, khu nghỉ dưỡng biển Quỳnh Lập, Quỳnh Liên. Lĩnh vực nông nghiệp sẽ được định hướng phát triển theo chiều sâu với việc quy hoạch, phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao tại các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang. Chú trọng đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp phục vụ đô thị; mô hình sản xuất lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh khai thác hải sản thông qua đầu tư đội tàu khai thác hải sản xa bờ với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại và xây dựng đồng bộ hệ thống dịch vụ nghề cá, cảng cá, khu tránh trú bão. Phát triển các tổ, đội khai thác thủy sản trên biển.  
 
Thị xã Hoàng Mai cũng xác định và đầu tư vào các chương trình trọng tâm, tạo thành khâu đột phá trong phát triển. Trước hết đó là việc hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã đến năm 2025, có tính đến năm 2030; quy hoạch chung thị xã và quy hoạch phân khu chi tiết các phường, xã. Quy hoạch chi tiết các lĩnh vực quan trọng như: Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao thông, điện, dịch vụ, du lịch. Đối với các phường, xã tập trung điều chỉnh quy hoạch theo hướng gắn với xây dựng đô thị, quan tâm phát triển hệ thống giao thông, khu vực trung tâm hành chính, thương mại và các công trình phúc lợi của địa phương. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước để thực hiện tốt quy hoạch. Đồng thời, công khai, bảo vệ quy hoạch. Thực hiện rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Quản lý bảo vệ quy hoạch, tăng cường tuyên truyền, thu hút các tổ chức và cá nhân đầu tư thực hiện quy hoạch xây dựng thị xã đã được phê duyệt. 
 
Mặt khác, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, xã hội, khu hành chính thị xã, hệ thống điện chiếu sáng đô thị; giao thông đường thuỷ, giao thông nông thôn; hệ thống giao thông kết nối Khu kinh tế Nghi Sơn; hệ thống cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường. Nạo vét, kè những đoạn đê xung yếu bờ sông Hoàng Mai bảo đảm cho tàu thuyền lưu thông nhằm khai thác thế mạnh về giao thông thủy, khai thác vùng đất dọc hai bên bờ sông phát triển thành các khu dịch vụ, du lịch, thương mại. Quan tâm đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa. Tất cả những kết cấu hạ tầng trên được phát triển gắn với tiêu chí đô thị loại III. Một yếu tố đột phá khác là tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư, ưu tiên dự án có mức đầu tư lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, giải quyết  việc làm lao động và đảm bảo môi trường. Thứ nữa là đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa trong chính sách thu hút đầu tư.
 
Khâu đột phá trọng tâm tiếp theo là khuyến khích đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản, thủy, hải sản, công nghiệp khai thác, giống cây trồng, vật nuôi... đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu, sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng như: Nước mắm Quỳnh Dị, hải sản, rượu làng Sòi – Quỳnh Lộc... Bên cạnh đó, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển với việc tạo điều kiện thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thị xã. Ưu tiên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quan tâm thu hút nguồn lực trí tuệ của các nhà khoa học, quản lý, lao động có chất lượng cao, con em địa phương về xây dựng quê hương. 
 
Chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; tập trung cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện quyết liệt, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục; ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ từ cấp Thị xã đến các phường, xã. Cùng với đó phải tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện.  
 
Phát huy những kết quả đạt được, đúc rút các bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Thị xã Hoàng Mai “đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng TX.Hoàng Mai phát triển nhanh và bền vững, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 và trở thành 1 trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh.
 
Nguyễn Hữu Tuy
(Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Hoàng Mai)