TX Hoàng Mai tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012

(Baonghean.vn) - Ngày 26/6, UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hợp tác xã 2012 và quy trình chuyển đổi Hợp tác xã cho trưởng các phòng, ban cấp thị, bí thư, chủ tịch các xã, phường và chủ nhiệm HTX, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã trên địa bàn thị xã.  
 
Quang cảnh buổi tập huấn.
 
Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghe cán bộ Liên minh HTX tỉnh trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012, trong đó bao gồm những quy định chung, thành viên, HTX thành viên, thành lập và đăng ký HTX, Liên hiệp HTX…; Nghị định 193/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật HTX năm 2013 bao gồm nội dung về những quy định chung, thành lập, đấu giá, giải thể HTX, Liên minh HTX, tài sản, tài chính của HTX, Liên hiệp HTX, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước…; Hướng dẫn về quy trình chuyển đổi HTX theo Luật; hướng dẫn  xây dựng điều lệ HTX theo Luật; Đề án đổi mới phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.
 
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý tthức trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý; các thành viên HTX, Tổ hợp tác trong thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX.
 
Thúy Nga
Đài TT – TH Quỳnh Lưu