TX Hoàng Mai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ được Thị xã Hoàng Mai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới là kiện toàn đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Ổn định tổ chức cán bộ
 
Có thể nói, giai đoạn đầu thành lập hết sức khó khăn đối với TX. Hoàng Mai, bởi cùng một lúc vừa giải quyết nhiều nhiệm vụ của một đơn vị hành chính mới, vừa phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong điều kiện bộ máy chưa ổn định, đội ngũ cán bộ vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn. Trong bối cảnh đó, sau khi ra mắt Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2013 – 2015 và tổ chức bầu bổ sung đại biểu HĐND thị xã, Hoàng Mai đã xây dựng và ban hành hàng loạt quy chế như: quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ; quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ... Để cụ thể hóa các quy chế, quy định, Ban Thường vụ Thị ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tiếp nhận số cán bộ Quỳnh Lưu ra Hoàng Mai làm việc để bố trí vào các ban Đảng của Thị ủy và các phòng, ban chuyên môn của UBND thị xã. Cùng với đó kêu gọi, thu hút những người có năng lực đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh là người Hoàng Mai về công tác; chú trọng tổ chức tuyển dụng sinh viên có điểm thi đầu vào và tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi từ các trường đại học công lập; điều động những cán bộ có năng lực, tín nhiệm ở cơ sở để bổ sung cán bộ, “lấp đầy” bộ máy tổ chức của thị xã. Theo đồng chí Tô Huy Hùng, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai, sau 2 năm củng cố, đến thời điểm này, bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị của Thị xã Hoàng Mai cơ bản được hoàn thiện và thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Cán bộ xã Quỳnh Lộc bám sát cơ sở chỉ đạo nhân dân chăm sóc tôm vụ hè thu trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt
Song song củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Đảng và Nhà nước, các đoàn thể cấp thị xã, Hoàng Mai cũng quan tâm củng cố tổ chức bộ máy các phường, xã. Trên cơ sở điều động một số cán bộ từ các phường, xã lên đảm nhận công tác ở thị xã, Hoàng Mai đã tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy ở các cơ sở, nhất là ở những địa phương yếu kém về cán bộ, huyện tăng cường cán bộ từ các phòng, ban về làm cán bộ chủ chốt. Theo đó, thị xã đã bố trí Trưởng phòng Tài chính về làm Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh và bước đầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Việc tăng cường cán bộ về cơ sở vừa tạo được môi trường rèn luyện cán bộ, vừa là biện pháp góp phần củng cố tổ chức đảng, chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của  cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương và toàn thị xã phát triển. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, một lần nữa công tác kiện toàn bộ máy tổ chức được thị xã đặt ra và sau đại hội tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ở các phường, xã đã được kiện toàn, củng cố một bước, trên cơ sở nhìn việc để bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, sở trường. 
 
Nâng cao chất lượng
 
Cùng với việc bố trí cán bộ hiện có phù hợp với năng lực, thì việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ cũng được thị xã ưu tiên chất lượng (trong 31 sinh viên được tuyển dụng trong 2 năm có 10 sinh viên có trình độ thạc sỹ, 4 sinh viên là đảng viên). Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Trong bổ nhiệm cán bộ, thị xã đề cao yếu tố “được việc”, vì vậy, nhiều cán bộ trẻ được bố trí vào các chức danh chủ chốt. Tương tự ở phường, xã, việc thay thế, bố trí, luân chuyển cán bộ cũng được bố trí cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm. Đơn cử như xã Quỳnh Lộc, từ địa phương có điều kiện khó khăn, đoàn kết nội bộ chưa cao, đơn thư nhiều, nhưng sau kiện toàn, sắp xếp cán bộ, trong đó nhiều vị trí chủ chốt bí thư, phó bí thư trực đảng, phó chủ tịch UBND..., được bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận, thực sự đã tạo ra nhiều phong trào rõ nét. Đảng bộ Quỳnh Lộc được xếp loại Trong sạch, vững mạnh, 1 trong 2 đơn vị trong toàn thị xã đạt danh hiệu này trong năm 2014.
 
Gắn với tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trình độ và năng lực chuyên môn giỏi, cán bộ trẻ, hàng năm thị xã chú trọng khâu đánh giá năng lực, ý thức, trách nhiệm của cán bộ một cách khách quan, thẳng thắn và đúng thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và kỷ luật cán bộ một cách nghiêm túc, nhất là cấp cơ sở liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý, hay chỉ là ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hoặc phong trào địa phương trì trệ và những yếu kém, tồn tại trong một thời gian dài chậm được khắc phục.... Nhiều vị trí chủ chốt ở cấp xã được điều chuyển xuống hoặc cho thôi việc, qua đó kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ cơ sở, ý thức, trách nhiệm của cán bộ cao hơn.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Thị xã đã mở 2 lớp trung cấp chính trị với trên 150 cán bộ theo học; cử 11 đồng chí tham gia học cao cấp chính trị. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện khuyến khích cán bộ đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó có một số cán bộ được cử đi học thạc sỹ, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành, theo chuyên đề... Đến nay đội ngũ cán bộ từ thị xã đến cơ sở đã được củng cố và nâng cao một bước về chất lượng. Trong tổng số 49 biên chế của cơ quan Thị ủy, MTTQ và các đoàn thể, có 5 thạc sỹ, 40 đại học, 4 cao đẳng và sơ cấp; trình độ chính trị có 17 cao cấp và cử nhân. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan HĐND, UBND thị xã, có 100% đại học, trong đó có 13/62 cán bộ có trình độ thạc sỹ; có trên 62% người có trình độ chính trị từ sơ cấp đến cao cấp. Tương tự ở cấp xã, phường, đội ngũ cán bộ chuyên trách có 63% đại học chuyên môn và 100% trung cấp và sơ cấp chính trị. Còn đội ngũ công chức có 39,21% đại học và 59,80% cao đẳng, trung cấp chuyên môn; 63,72% cán bộ có trình độ chính trị trung cấp và sơ cấp.
 
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Bí thư Thị ủy  cho biết: Nhiệm kỳ tới, TX. Hoàng Mai vẫn tiếp tục coi trọng công tác cán bộ, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, vừa năng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm của cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.  
 
MAI HOA